Uvod

Veyon je aplikacija koja vam omogućava da nadgledate i kontrolišete grupu računara (npr. učionice) na centralnom računaru (npr. računar instruktora) i koristite razne funkcije i režime.

Pokretanje programa i prijava

Program se pokreće putem početnog menija ili ikone na radnoj površini:

../_images/desktop-symbol.png

U zavisnosti od konfiguracije sistema, od vas će se tražiti da unesete svoje korisničko ime i lozinku:

../_images/LogonDialog.png

Ovde unesite svoje korisničko ime i lozinku ili - ako su date - akreditive posebnog naloga nastavnika. Ako su uneseni podaci tačni i može se izvršiti prijava, program će se pokrenuti. U suprotnom, prijava će biti odbijena i prikazaće se poruka o grešci. U ovom slučaju možete ponovo isprobati prijavu s ispravljenim podacima.

Korisnički interfejs

Nakon pokretanja programa videćete korisničko sučelje sa alatnom trakom (1), prikaz monitora (2) i statusnu traku sa različitim kontrolama (3):

../_images/master-user-interface.png

Alatna traka sadrži brojne tastere za aktiviranje različitih funkcija. Detaljan opis pojedinih karakteristika može se naći u poglavlju Karakteristike programa. Izgled i ponašanje alatne trake mogu se prilagoditi kao što je opisano u odeljku Alatna traka.

U prikazu monitora računari su prikazani u pločicama. U zavisnosti od konfiguracije sistema i prethodnog pokretanja programa, ovde već možete da vidite računare na vašoj trenutnoj lokaciji. computer select panel omogućava vam prikazivanje ili sakrivanje pojedinih računara ili čitavih lokacija.

Elementi u statusnoj traci koriste se za kontrolu programskog sučelja i detaljno su opisani u narednom odeljku.

Statusna traka

Korišćenjem Locations & computers i Screenshots tastera, možete da otvorite i zatvorite computer select panel i screenshots panel.

Traka za pretraživanje omogućava vam da filtrirate računare prikazane koristeći računarska imena ili korisnička imena kao termine za pretraživanje. Tehnički obrazovani korisnici ovde mogu čak i da unesu redovne izraze za definisanje naprednih filtera za pretraživanje.

The powered-on (Only show powered on computers) button hides all computers that are not powered on, disconnected or not reachable for some other reason. This allows simultaneous monitoring of a large number of computers or partially occupied rooms while focusing on the actually active computers.

Koristite klizač za kontrolu veličine prikazanih ekrana računara. Ako tada držite :kbd: Ctrl taster, veličina se takođe može menjati pomoću točkića za pomicanje miša. Veličina se automatski podešava klikom na dugme |zum-fit-best| (Adjust optimal size) desno od njeg.

Moguće je i korišćenje prilagođenog računarskog aranžmana, npr. da predstavi stvarni raspored računara u učionicama. Nakon klika na dugme exchange-positions-zorder (Use custom computer arrangement) svaki računar pojedinačno ili izbor računara možete premestiti levim dugmetom miša pritisnutim i rasporediti po želji. Da biste poravnali sve računare u prilagođenom rasporedu, kliknite align-grid (Align computers to grid) dugme. Ako želite ponovo koristiti sortirani standardni raspored, jednostavno deaktivirajte exchange-positions-zorder dugme.

help-about button (About) taster otvara dijalog sa informacijama o Veyon-u, kao što su verzija, proizvođač i uslovi licence.

Alatna traka

Možete da prilagodite izgled i ponašanje na alatnoj traci. Desnim klikom na slobodni odeljak ili dugme otvara se kontekstni meni sa nekoliko unosa:

../_images/toolbar-contextmenu.png

Ako kliknete na unos Disable balloon tooltips, saveti više neće biti prikazani svaki put kada pređete mišem preko tastera. Kontekstni meni možete otvoriti u bilo kojem trenutku i ponovo poništite oznaku.

Opcija Show icons only daje kompaktan prikaz tastera na alatnoj traci sakrivanjem nalepnica i prikazivanjem samo ikona. Na manjim ekranima ova opcija može biti potrebna za prikazivanje svih tastera.

Panel izbora kompjutera

Locations & Computers taster u statusnoj traci otvara panel za izbor računara. Ovaj panel prikazuje sve raspoložive lokacije računara u strukturi stabla. Pojedinačne unose lokacije možete proširiti klikom na odgovarajući simbol ispred njih.

Možete da aktivirate pojedinačne računare ili čitave lokacije tako što ćete ih proveriti. Svi pregledani računari će tada biti prikazani u prikazu za praćenje.

../_images/computer-room-management.png

Pomoću Save computer/user list možete da sačuvate listu računara i prijavljene korisnike u CSV datoteku. Tipični slučajevi upotrebe za to su naknadne provere prisustva ili ispiti zasnovani na IT-u.

Zavisno od konfiguracije sistema, na raspolaganju je i dugme Add location. Ovo vam omogućava da dodate više lokacija računara u prikaz. Klikom na dugme otvara se dijalog u kome možete videti sve dostupne lokacije:

../_images/LocationDialog.png

Možete filtrirati listu koristeći polje za unos, tj. unesite pojam za pretraživanje. Lista zatim prikazuje samo imena lokacija koja sadrže navedeni pojam za pretragu. Napredni korisnici takođe mogu koristiti regularne izraze za filter. Zatim možete odabrati lokaciju i potvrditi je OK. Odabrana lokacija je sada dostupna na listi lokacija do ponovnog pokretanja programa. Takođe možete ukloniti prethodno dodanu lokaciju klikom na lokaciju i pritiskom na :kbd: Del taster.

Panel snimki ekrana

Pomoću panela za upravljanje snimkom ekrana možete pregledati i izbrisati sve snimljene snimke zaslona. Informacije o pravljenju snimaka ekrana date su u poglavlju Program features u odeljku Screenshot.

../_images/ScreenshotManagementPanel.png

Sada možete odabrati pojedinačne snimke ekrana sa liste. Detalji ekrana, poput datuma snimanja, korisničkog imena i računara, prikazani su u donjoj tabeli. Show taster ili dvoklik na listi prikazuje odabranu sliku u punoj veličini. Ako vam zaslon više ne treba, možete ga trajno izbrisati pomoću gumba Delete. Imajte na umu da se ovaj postupak ne može poništiti i datoteke se neće premestiti u smeće.