FAQ - Frequently Asked Questions - Često postavljena pitanja

Mogu li drugi korisnici vidjeti moj ekran?

Koji korisnik može pristupiti kom računaru pod kojim okolnostima zavisi od postavki sistema koje je konfigurirao vaš administrator. Softver je obično konfigurisan tako da instruktor kursa može pristupiti računarima učesnika kursa, ali ne i obrnuto. Da li će drugi instruktori kursa moći da vide vaš ekran ili drugih polaznika kursa takođe zavisi od podešavanja. Kontaktirajte svog administratora kako biste konfigurisali pravila kontrole pristupa u skladu sa vašim potrebama kao što je opisano u priručniku za administraciju.

Koliko često se mini sličice računara ažuriraju?

Obično se sličice računara u nadzornom prikazu ažuriraju jednom u sekundi. U zavisnosti od korišćenja mreže i računara, mogu biti mala odstupanja. Za razliku od toga kada prilikom daljinskog upravljanja ili pregledavanja računara, vidite sadržaj ekrana udaljenog računara u stvarnom vremenu.

Šta se događa ako slučajno zatvorim prozor aplikacije Veyon Master?

Sve aktivne funkcije, kao što su demo režim ili zaključavanje ekrana, zaustavljaju se kada je program zatvoren. Međutim, program možete jednostavno ponovo otvoriti i ako je potrebno, ponovo aktivirati režim rada.

Kako mogu emitovati ekran učenika na sve ostale ekrane?

Ako želite da prebacite učenikov ekran umesto svog ekrana u demo režim, prvo aktivirajte demo režim za sve računare. Zatim zaustavite demo režim da student prikazuje demo koristeći kontekstni meni. Na kraju otvorite daljinski prikaz za računar učenika. Ovo će prozor sa udaljenim pogledom - a samim tim i ekran učenika - preneti na sve ostale računare.