Karakteristike programa

Veyon nudi razne mogućnosti koje vam omogućavaju kontrolu i pristup računaru. Sve dostupne mogućnosti su dostupne preko tastera na alatnoj traci, kao i kontekstnog menija pojedinih računara.

Ako pomerate miš preko pojedinačnih tastera na alatnoj traci, prikazuje se alat sa kratkim tekstom pomoći, osim ako niste onemogućili taj prikaz. Pritiskom na dugme aktivira se željena funkcija na svim prikazanim računarima.

Korišćenje funkcija na pojedinim računarima

Ako želite da aktivirate funkciju samo na jednom računaru, kliknite desnim tasterom miša na računar u prikazu monitora i izaberite željenu funkciju iz kontekstnog menija. Sadržaj u kontekst menija prikazuju se dinamički u zavisnosti od aktivnih funkcija.

../_images/ContextMenu.png

Takođe možete da izaberete više računara u prikazu monitora tako što ćete mišem crtati selekcioni pravougaonik koji uključuje sve željene računare:

../_images/select-computers.png

Alternativno, možete pritisnuti taster :kbd: Ctrl i dodati računar pojedinačno u izbor klikom miša.

Režim praćenja

Veyon se podrazumevano pokreće u režimu nadgledanja. U ovom režimu imate pregled svih računara i vidite njihov ekran na sličicama. Sadržaj ekrana se ažurira gotovo u realnom vremenu, tako da možete pratiti sve aktivnosti na odabranim lokacijama.

Sve dok ne postoji veza sa računarom, umesto sadržaja na ekranu prikazuje se ikona računara. Nakon pokretanja programa, ikona je u početku obojena u sivu. Čim program otkrije da je računar nedostupan ili mu je onemogućen pristup, boja se menja u crvenu.

Neke od funkcija opisanih u sledećim odeljcima prebacuju udaljene računare u drugi režim. Možete izaći iz odgovarajućeg režima tako što ćete ponovo aktivirati režim praćenja.

../_images/FeatureMonitoringMode.png

Demonstracijski režim rada

You can use the demonstration mode (demo mode) to start a presentation. In this mode, the content of your or a student’s screen is broadcasted to all computers and displayed in real time. You can choose between a full screen and a window demo.

Tokom demonstracije preko celog ekrana sadržaj vašeg ekrana biće prikazan preko celog ekrana na udaljenim računarima. Prijavljeni korisnici ne mogu da koriste svoje računare za druge zadatke u ovom režimu, jer su svi ulazni uređaji zaključani. Na ovaj način ćete dobiti punu pažnju svojih učenika.

Suprotno tome, demo prozor omogućava korisnicima da prelaze između demo prozora i sopstvenih aplikacija. Na primer, polaznici kursa mogu da poredaju prozore jedan pored drugog i paralelno isprobaju demonstrirane korake. Uređaji za unos stoga nisu zaključani u ovom režimu.

In order to start a demonstration, you have to open the demo menu by pressing the Demo:

../_images/DemoMenu.png

Now click the desired item in the menu. If you want to share a student’s screen, make sure to select it before so the program knows which screen to broadcast.

In case your computer is equipped with multiple screens, you can choose to only broadcast one of the screens. To do this, click the corresponding screen item in the demo menu before sharing your screen.

Ako ponovo želite da napustite demo režim, jednostavno ponovo pritisnite dugme ili kliknite na :guilabel: Monitoring taster da biste se globalno vratili u režim praćenja. Kontekstualni meni se takođe može koristiti za zaustavljanje demo režima na pojedinim računarima.

Zaključani ekrani

Još jedan način privlačenja pažnje učenika je korišćenje funkcije zaključavanja ekrana. Kao i tokom demonstracije preko celog ekrana, svi uređaji za unos na računarima učenika su zaključani. Računari tada studenti više ne mogu da koriste. Pored toga, prikazan je i simbol zaključavanja kako bi se sprečile distrakcije-poremećaji izazvane otvorenim aplikacijama.

Pritiskom na taster Lock zaključavate sve prikazane kompjutere:

../_images/FeatureScreenLock.png

Ako želite da otključate ekrane, jednostavno ponovo pritisnite dugme ili kliknite :guilabel: Monitoring taster da biste se globalno vratili u režim praćenja.

Ako se zaključavaju samo pojedinačni računari, možete ih odabrati kako je opisano u odeljku: ref: ’NonGlobalFeatureActivation’ i u kontekstnom meniju izaberite funkciju zaključavanja ekrana. Zaključavanje ekrana se zatim može deaktivirati izborom :guilabel: Unlock ili prebacivanjem na :guilabel:` Monitoring`. Zaključavanje ekrana se takođe može globalno aktivirati na početku, a kasnije i deaktivirati za pojedine računare preko kontekstnog menija.

Белешка

Zbog sigurnosnih ograničenja većine operativnih sistema, zaključani ekran se ne može prikazati ako nijedan korisnik nije prijavljen. Uređaji za unos su i dalje zaključani, tako da nije moguće prijavljivanje korisnika.

Udaljeni pristup

Skupina svojstava remote access sastoji se od dve vrlo slične karakteristike Remote view i Remote control. U oba načina pristupa ekran udaljenog računara prikazuje se u punoj veličini u posebnom prozoru. Za razliku od načina praćenja u glavnom prozoru, aktivnosti na računaru možete detaljno gledati ili sami intervenisati.

Funkcije se mogu aktivirati na različite načine. U zavisnosti od konfiguracije sistema, jedna od dve funkcije se obično pokreće dvostrukim klikom na računaru. Alternativno, možete kliknuti desnim dugmetom miša da otvorite kontekstni meni i izaberete željenu funkciju.

Ako želite da pristupite računaru koji se ne pojavljuje u prikazu, koristite odgovarajuće dugme na alatnoj traci:

../_images/FeatureRemoteAccess.png

Nakon pritiska na ovo dugme, otvara se dijalog i traži ime računara za pristup:

../_images/RemoteAccessHostDialog.png

Nakon toga otvara se novi prozor sa prikazom daljinskog pristupa:

../_images/RemoteAccessWindow.png

Udaljeni ekran se zatim prikazuje u roku od nekoliko sekundi i ažurira u realnom vremenu. Na vrhu prozora videćete alatnu traku sa tasterima sličnim glavnoj aplikaciji. Alatna traka automatski nestaje nekoliko sekundi nakon uspostavljanja veze. Možete ga ponovo prikazati u bilo kojem trenutku pomeranjem pokazivača miša na vrh ekrana.

Takođe možete promeniti režim pristupa u bilo koje vreme tokom pokretane sesije udaljenog pristupa. Sve što trebate učiniti je da kliknete na :guilabel: Remote control ili View only. Dugme ne prikazuje trenutni režim pristupa, već režim pristupa koji se menja kad se pritisne.

Čim ste ušli u Remote control režim, vaši pritisci tastera, pokreti miša i klikovi prenose se na udaljeni računar da biste mogli da radite kao i obično. Međutim, u zavisnosti od operativnog sistema, određeni specijalni tasteri ili prečice na tasterima kao što su Ctrl + Alt + Del ne mogu se direktno koristiti. Ako želite da koristite ove prečice, možete da koristite taster Send shortcut. Klikom na ovo dugme otvara se meni u kome možete odabrati željenu prečicu:

../_images/RemoteAccessShortcutsMenu.png

Ako se meni slučajno otvori, takođe se može ponovo zatvoriti bez pokretanja akcije pritiskom ponovo na isto dugme ili pritiskom na Esc taster.

Ako želite da pređete na režim punog ekrana, možete da koristite taster Fullscreen. U režimu preko celog ekrana nalepnica tastera se menja u Window. Lako se možete prebaciti na režim prozora ponovo klikom na njega .

Funkcija Screenshot snima trenutni sadržaj ekrana i sprema ga u datoteku koja će se kasnije prikazati. Više informacija o snimkama ekrana možete pronaći u odeljcima Screenshots panel i Screenshots.

Sa tasterom Exit prozor daljinskog pristupa je zatvoren.

Uključivanje, ponovno startanje i gašenje kompjutera

Karakteristike Pover on, Reboot i Pover dovn su korisne kako u administrativne svrhe, tako i za pripremu i praćenje kurseva i ispita. Pomoću ovih funkcija možete daljinski da uključite, ponovo pokrenete ili isključite računare. Na traci sa alatkama mogu se pronaći odgovarajući tasteri:

../_images/FeaturePowerControl.png

Kliknite odgovarajuće dugme da biste uključili, ponovo pokrenuli ili isključili sve prikazane računare. Ako želite da koristite funkciju samo za pojedinačne računare, možete izabrati odgovarajuće računare i u kontekstnom meniju odabrati željenu stavku.

Veyon 4.2 i novije verzije pružaju dodatne mogućnosti isključivanja. Ove opcije se mogu odabrati iz menija koji se otvori klikom na dugme Pover dovn:

../_images/PowerDownOptions.png

Sledeće akcije su dostupne:

Isključiti odmah

Računari će se odmah isključiti bez dodatnih dijaloga za potvrdu.

Instalisati ažuriranja i isključiti

Ako to podržava operativni sistem, tokom postupka isključivanja instaliraće se sva dostupna ažuriranja sistema. Ako nisu dostupna ažuriranja, odgovarajući računar će se odmah isključiti.

Isključiti poslije potvrde od strane korisnika

Ovom opcijom svakom prijavljenom korisniku biće postavljeno pitanje da li da isključi računar. Ako nijedan korisnik nije prijavljen na određenom računaru, on će se odmah isključiti.

Isključiti posle isteka vremena

Odabirom ove opcije otvara se dijaloški prozor u kojem možete podesiti vreme posle kojeg će se računari isključiti:

../_images/PowerDownTimeInputDialog.png

Nakon prihvatanja dijaloga, na svim se računarima prikazuje prozor odbrojavanja koji govori korisnicima da sačuvaju svoj rad i da zatvore sve aplikacije.

Пажња

Imajte na umu da će se računari, u zavisnosti od konfiguracije programa, ponovo pokrenuti ili ugasiti bez dodatnih dijaloških potvrda. Stoga uvek budite sigurni da su prijavljeni korisnici sačuvali sve otvorene dokumente itd., i, ako je moguće, zatvorili sve programe. Ovo sprečava neželjeni gubitak podataka.

Белешка

U zavisnosti od konfiguracije mreže i sistemskih postavki svakog računara, uključivanje radi samo pod određenim tehničkim uslovima. Istovremeno, ne postoji provera dozvole za pristup prilikom uključivanja, pa ćete možda moći da napajate računare u drugim sobama ili lokacijama. Iz ovog razloga obratite pažnju na izabrane računare kada koristite ovu funkciju.

Prijava korisnika

The Log in feature allows logging in a particular user on all computers remotely. A corresponding button in the toolbar is available for this purpose:

../_images/FeatureUserLogin.png

Nakon pritiska na dugme, otvara se dijaloški prozor u koji možete uneti korisničko ime i lozinku za prijavu:

../_images/UserLoginDialog.png

Klik na OK za prijavu određenog korisnika.

Ako želite da koristite ovu funkciju samo za pojedinačne računare, možete da izaberete odgovarajuće računare i u kontekstnom meniju izaberete željenu stavku.

Белешка

Ova funkcija se aktivira samo na računarima na kojima nijedan korisnik nije prijavljen. Da biste osigurali stalno stanje na svim računarima, prethodno koristite funkciju Odjava korisnika.

Путоказ

Tipičan slučaj upotrebe ove funkcije može biti priprema kursa prijavljivanjem na sve računare i pokretanje programa ili otvaranje unapred predviđenih web lokacija.

Odjava korisnika

Funkcija :guilabel:’Log off’ dopunjuje mogućnosti opisane u prethodnom odeljku za kontrolu osnovnih stanja računara. U tu svrhu je na raspolaganju odgovarajuće dugme na alatnoj traci:

../_images/FeatureUserLogoff.png

Aktivirajte ovo dugme da biste se odjavili od svih korisnika sa svih prikazanih računara. Ako želite da koristite ovu funkciju samo za pojedinačne računare, možete da izaberete odgovarajuće računare i u kontekstnom meniju izaberete željenu stavku.

Путоказ

Tipičan slučaj upotrebe ove funkcije može biti istovremeno završavanje kursa za sve polaznike.

Пажња

Imajte na umu da su prijavljeni korisnici - ovisno o konfiguraciji programa - odjavljeni bez dodatnih dijaloških potvrda. Stoga uvek budite sigurni da su prijavljeni korisnici sačuvali sve otvorene dokumente itd. i zatvorili sve programe ako je moguće. Ovo sprečava neželjeni gubitak podataka.

Pošalji tekstualnu poruku

Druga mogućnost interakcije korisnika je slanje tekstualne poruke pojedincu ili svim polaznicima kursa. Tekstualna poruka se prikazuje na računarima u obliku prozora poruke. Za ovu svrhu je dostupno dugme Text message:

../_images/FeatureTextMessage.png

Nakon pritiska na dugme, otvara se dijaloški prozor u koji možete uneti poruku koja će se prikazati:

../_images/TextMessageDialog.png

Klik na OK za slanje unesene poruke.

Ako želite da koristite ovu funkciju samo za pojedinačne računare, možete da izaberete odgovarajuće računare i u kontekstnom meniju izaberete željenu stavku.

Pokreni program

Ako se određeni program treba pokrenuti na svim računarima, na alatnoj traci možete koristiti Run program. U tu svrhu kliknite na prikazano dugme:

../_images/FeatureRunProgram.png

U zavisnosti da li ste dodali prilagođene programe pre ili je programe predefinisao administrator, otvara se skočni meni ili dijaloški prozor. U prvom su slučaju svi dostupni programi navedeni u meniju:

../_images/RunProgramMenu.png

Kliknite željenu stavku da biste pokrenuli odgovarajući program na svim računarima. Alternativno kliknite poslednju stavku Custom program da biste pokrenuli program koji nije naveden. Ovo će otvoriti novi prozor za dijalog. U ovom dijalogu možete unijeti ime programa koji će se pokrenuti

../_images/RunProgramDialog.png

Potvrdite ovaj dijalog sa OK da biste pokrenuli program. Imajte na umu da se program često ne nalazi u okruženju programske staze, tako da morate odrediti kompletnu putanju do programa, npr. "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe".

Белешка

Da biste uklonili prethodno dodani prilagođeni program, pređite mišem preko stavke i pritisnite taster Del key.

Путоказ

Možete proslediti argument većini programa sa imenom datoteke za koju želite da se automatski otvori. Na primer, ako želite da reprodukujete video na svim računarima, dodajte putanju do video datoteke odvojene razmakom, npr. "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" X:\Videos\Example.mp4.

Пажња

U slučaju da staza programa ili naziv datoteke sadrži razmake, kompletnu putanju i ime datoteke morate priložiti u navodnicima. U suprotnom, delovi unosa biće interpretirani kao parametri. Primer: "C:\Program Files\LibreOffice 5\program\swriter.exe".

Otvori websajt

Ako želite da svi studenti otvore određenu web lokaciju, možete je automatski pustiti da se otvori na svim računarima. Upotrijebite tipku Open website da biste to učinili:

../_images/FeatureOpenWebsite.png

Zavisno od toga da li ste prethodno dodali prilagođene web lokacije ili je web lokacije odredio administrator, otvara se skočni meni ili dijaloški prozor. U prvom slučaju su sve dostupne web lokacije navedene u meniju:

../_images/OpenWebsiteMenu.png

Kliknite na željenu stavku da biste otvorili odgovarajuću web lokaciju na svim računarima. Alternativno kliknite na poslednju stavku Custom website da biste otvorili web lokaciju koja nije navedena. Ovo će otvoriti novi prozor za dijalog. U ovom dijalogu možete uneti adresu web stranice koja će se otvoriti:

../_images/OpenWebsiteDialog.png

Potvrdite ovaj dijalog sa OK da otvorite web lokaciju.

Белешка

Da biste uklonili prethodno dodanu prilagođenu web lokaciju, pređite mišem preko stavke i pritisnite taster Del.

Otpremanje datoteka

Pomoću funkcije prenosa datoteka možete lako preneti datoteke svim studentima i opciono nakon toga otvoriti prenesene datoteke. Prvo kliknite dugme File transfer da biste otvorili dijalog za datoteke koji vam omogućava da odaberete datoteke za prenos:

../_images/FeatureFileTransfer.png

Nakon odabira željenih datoteka otvara se dijalog za prenos datoteka:

../_images/FileTransferDialogStart.png

U ovom dijalogu mogu se izabrati dodatne opcije pre započinjanja prenosa datoteke. Datoteke će po zadanom biti prebačene u kućni ili korisnički direktorij korisnika bez prepisivanja postojećih datoteka.

Prepišite postojeće datoteke

Omogućite ovu opciju za prepisivanje eventualno postojećih datoteka. Ovo može biti korisno za zamenu stare verzije datoteke ili dokumenta novom.

Samo prenos

U ovom režimu, prenose se samo datoteke bez izvršavanja daljih radnji. Ovim načinom unapred tiho distribuirate nastavni materijal bez uznemiravanja učenika.

Prenos i otvaranje datoteke(a) s pripadajućim programom

U ovom režimu, prenesene datoteke će se otvoriti odgovarajućim programom koji je povezan sa odgovarajućom vrstom datoteka. Na primer, tekstualni dokumenti će se otvoriti instaliranim programom za obradu teksta. Pomoću ovog režima učenici odmah rade sa priloženim materijalima.

Prenos i otvaranje odredišne fascikle

Ako nameravate da prenesete više datoteka odjednom, otvaranje svih njih automatski nije dobar izbor u većini slučajeva. Umesto toga, odredišna fascikla se može otvoriti u prozoru za upravljanje datotekama, gde studenti mogu pregledati prenesene datoteke i sami otvoriti željene datoteke.

Nakon odabira željenih opcija pritisnite Start dugme da biste započeli prenos datoteke. Zavisno od veličine datoteka i broja računara, ovo može potrajati. Traka napretka sa ukupnim napretkom prikazana je na dnu dijaloga. Nakon što su transferi završeni, možete kliknuti na Close dugme da biste završili:

../_images/FileTransferDialogFinished.png

Snimka ekrana

Veyon vam omogućava da sačuvate trenutni sadržaj na ekranu jednog ili svih računara u slikama (.jpeg ili sl.). Klikom na dugme Screenshot aktivirate funkciju za sve prikazane računare:

../_images/FeatureScreenshot.png

Ako želite da koristite ovu funkciju samo za pojedinačne računare, možete izabrati odgovarajuće računare i iz kontekstnog menija odabrati stavku Screenshot.

Tada ćete dobiti informativnu poruku o tome koliko je snimaka ekrana snimljeno. Sada možete pogledati slike na screenshots panel i obrisati ih ako je potrebno.