Azbučni spisak

Iz Wikipedia-e, besplatne encikopedie:

Taster-Dugme

Termin taster (ponekad poznat kao komandno dugme ili taster) odnosi se na bilo koji grafički kontrolni element koji korisniku pruža jednostavan način pokretanja događaja, poput pretraživanja upita na pretraživaču ili interakcije sa dijaloškim okvirima, kao što je potvrđivanje radnje.

Kontekstni meni - obično se pojavljuje na desni klik miša

Kontekstualni meni (koji se takođe naziva kontekstualni, prečica, i iskačući ili iskačući meni) je meni u grafičkom korisničkom interfejsu (GUI) koji se pojavljuje nakon interakcije korisnika, poput operacije miša desnim klikom.

FAQ

lista često postavljenih pitanja (FAQ) i odgovori na pojedine teme.

Grafički korisnički interfejs

Grafičko korisničko sučelje (GUI) odnosi se na oblik korisničkog interfejsa računara. Zadatak mu je da aplikativni software učini operativnim na računaru pomoću grafičkih simbola, kontrola ili vidžeta. U računarima se to obično koristi pomoću miša kao kontrolnog uređaja za rad ili izbor grafičkih elemenata; kod pametnih telefona, tableta i kiosk sistema obično se vrši dodirom senzorskog ekrana.

Ulazni uređaj

Uređaji za unos su svi uređaji koji se mogu koristiti za prenos informacija na računar tako da je moguća interakcija sa računarskim programima.

Tastaturna kratica

Prečica na tastaturi je niz od jednog ili više tastera, kao što je „Ctrl+F” za pretraživanje znakovnog niza. Takva direktiva poziva software ili operativni sistem (drugim rečima, izaziva događaj) kada ga pokrene korisnik.

Šifra/lozinka

Lozinka je reč ili niz znakova koji se koriste za autentifikaciju korisnika radi dokazivanja identiteta ili odobrenja pristupa da bi se dobio pristup resursu (na primer: pristupni kod je vrsta lozinke), koje treba čuvati u tajnosti od onih kojima nije dozvoljen pristup.

Snimka ekrana

Snimak ekrana, koji se naziva i snimanje ekrana ili uzimanje ekrana, je digitalna slika onoga što bi trebalo da bude vidljivo na monitoru, televiziji ili drugom uređaju za vizuelni izlaz. Zajednički snimak kreira operativni sistem ili software koji radi na uređaju. Snimak ekrana ili snimanje ekrana takođe se mogu kreirati tako što ćete snimiti fotografiju ekrana.

Statusna traka

Traka statusa je grafički upravljački element koji predstavlja oblast informacija koja se obično nalazi na dnu prozora. Može se podeliti u odeljke za grupisanje informacija. Njegov zadatak je prvenstveno prikazivanje informacija o trenutnom stanju njegovog prozora, mada neke trake statusa imaju dodatnu funkcionalnost. Na primer, mnogi web pregledači imaju odeljke koji se mogu kliknuti i na kojima se pojavljuju podaci o bezbednosti ili privatnosti.

Skočni opis

Opis ili infotip ili nagoveštaj je uobičajeni grafički element korisničkog interfejsa. Koristi se zajedno sa kursorom, obično pokazivačem. Korisnik zadržava pokazivač nad stavkom, bez da ga klikne, a može se pojaviti i alatka - mali „hover box” sa informacijama o stavci iznad koje lebdi.

Korisničko ime

Korisničko ime je ime sa kojim se korisnik može prijaviti na računar, web lokaciju ili program. Na Internetu se obično koristi za prijavljivanje na korisnički nalog i zahteva registraciju.