Rozwiązywanie problemów

Ważne

If you encounter interaction or connection problems between master and client computers you should always ensure that an identical Veyon configuration is used on all computers. To avoid problems in general it’s recommended to automate the configuration transfer during installation or via the Interfejs linii komend instead of importing the configuration manually using the Veyon Configurator. The configuration must also be transferred to all affected computers each time a change is made during troubleshooting.

Nie można uzyskać dostępu do komputerów

Istnieje wiele przyczyn, które mogą uniemożliwić dostęp do komputera za pomocą Veyon Master.

Problemy z siecią

Przede wszystkim należy sprawdzić ogólną łączność sieciową komputera. Użyj narzędzia `` ping`` (które zwykle jest dołączane do każdego systemu operacyjnego), aby zdiagnozować problemy z łącznością.

Problemy z usługą Veyon

If the computer can be pinged you should verify that the Veyon Service is running correctly. Open the Veyon Configurator and open the configuration page Usługa. In the section Ogólne the status of the service should be displayed with status Running. Otherwise the service can be started using the button Start service. If this is not successful you should try reinstalling Veyon. If a new installation does not help you can check the log files of the Veyon Service as well as the logging messages of the operating system for error messages and possible causes. Additionally you can find more hints or settings in the service management of your operating system.

Ustawienia usługi i zapory sieciowej

Jeśli usługa jest uruchomiona, musisz upewnić się, że nasłuchuje połączeń przychodzących na odpowiednim porcie sieciowym. Możesz to sprawdzić na komputerze lokalnym za pomocą `` telnet``:

telnet localhost 11100

Besides general program output the character string RFB 003.008 must be displayed. If the output does not contain these characters you should check the network port number settings and Miscellaneous network settings, especially the Veyon server port number. You should try to reset them to their default values.

Next the same access has to be possible from a different computer in the network. The utility telnet can be used again for the diagnosis. The program argument localhost has to be replaced with the name or IP address of the corresponding computer. If the access fails please ensure that the option Allow connections from localhost only in the Miscellaneous network settings is disabled. Additionally computer access control should be disabled initially as the service otherwise might listen on localhost only. This can happen if the external access would be denied because of currently matching rules. If both settings are correct the output of

netstat -a

musi wskazywać, że usługa nie nasłuchuje (tylko) na `` localhost`` lub `` 127.0.0.1`` (status `` LISTEN`` lub podobny).

If the port access from remote computers still fails usually a firewall prevents the access and has to be reconfigured accordingly. On Linux this concerns settings of iptables, ufw etc. Consult the corresponding manuals of the used software. On Windows Veyon automatically configures the integrated Windows firewall if the option Enable firewall exception in the Miscellaneous network settings is set to its default value (enabled). If a 3rd party firewall solution is used it must be configured to allow external access to TCP ports 11100 (Veyon server port) and 11400 (demo server).

Ustawienia uwierzytelnienia

Another cause of the error can be wrong or insufficient authentication settings. For first tests you should select logon authentication instead of key file authentication on both computers. As soon as the authentication test is successful on the local computer external access will also work.

If key file authentication is used the key files on master and client computers must match exactly. On client computers the public key file must have exactly the same content as on the master computer. If the access still fails the access permissions to the key files may be wrong. The Veyon Service needs to have read permissions on the public key file while the user of Veyon Master has to be able to read the private key file. If the problem persists the key file directories of the key files should be deleted on all computers and a new keypair generated on the master computer. The public key must then be imported again on all client computers.

Ustawienia kontroli dostępu do komputera

An incorrect configuration of computer access control can also lead to computers being inaccessible. Initially it’s recommended to disable computer access control completely using the Veyon Configurator. This allows determining which method for computer access control is possibly incorrectly configured.

If authorized user groups for computer access are used you should check whether the list of authorized user groups is complete and whether the accessing user is a member of one of these user groups.

Nieprawidłowo skonfigurowany: ref: access control rules <AccessControlRules> może również powodować problemy z dostępem do komputerów. Konieczne jest zawsze określenie co najmniej jednej reguły, aby umożliwić dostęp pod pewnymi warunkami. Jeśli jest to zapewnione, na końcu listy można wstawić tymczasową regułę testową w celu dalszego debugowania. Tę regułę należy skonfigurować tak, aby włączono opcję: guilabel: Always process rule and ignore conditions` i włączono akcję: guilabel:Allow access. Tę regułę można następnie przesuwać w górę listy reguł krok po kroku, aż test zwróci pożądane pozytywne wyniki i dostęp zadziała. Reguła dostępu znajdująca się bezpośrednio pod regułą testową jest wówczas przyczyną odmowy dostępu i może być dokładniej zbadana i odpowiednio poprawiona. Nie zapomnij później usunąć reguły testowej, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Oprogramowanie antywirusowe

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że zainstalowane oprogramowanie antywirusowe powodowało problemy z Veyon, szczególnie w odniesieniu do usługi Veyon. W ramach procesu rozwiązywania problemów należy tymczasowo wyłączyć oprogramowanie antywirusowe, aby dowiedzieć się, czy przyczyną błędu jest oprogramowania antywirusowego. Jeśli tak, spróbuj dodać wyjątek dla usługi Veyon po ponownym włączeniu oprogramowania antywirusowego. Ewentualnie skontaktuj się ze sprzedawcą oprogramowania antywirusowego, aby uzyskać dalszą pomoc.

Problemy synchronizacji czasu

When using logon authentication, Veyon requires the operating system to reliably perform user authentications on all remote computers. Especially in AD/Kerberos-based environments, authentication may not work reliably when the system clock is not synchronized with the domain controller or authentication server and differs significantly. Therefore make sure time synchronization is configured and working properly if you encounter sporadic connectivity problems when using Veyon.

Ustawienia nie zostały poprawnie zapisane / załadowane

Po aktualizacji do nowej wersji Veyon może się zdarzyć w sporadycznych przypadkach, że niektóre klucze konfiguracji są niespójne i należy je odtworzyć. Może to spowodować nieprawidłowe zapisanie lub ponowne załadowanie ustawień, takich jak lokalizacja wbudowana i informacje o komputerze. W takim przypadku: ref: :configuration should be reset <ConfigReset> i przebudowana w oparciu o wartości domyślne.

Lokalizacje i komputery z katalogu LDAP nie są wyświetlane w Veyon Master

Proszę upewnij się że:

  • the network object directory on configuration page General is set to LDAP Basic or LDAP Pro
  • LDAP integration tests List all entries of a location and List all locations are successful and return proper objects
  • on the configuration page Master all options for fine-tuning the behavior are set to their default values

Automatyczne wybieranie bieżącej lokalizacji nie działa

If the option automatically selecting the current location is activated, but has no effect when starting Veyon Master, you should first make sure that the master computer is also listed as a computer for the respective room in the network object directory.

If the problem persists although all entries in the network object directory are correct, there is usually a problem with the DNS configuration in the network. Make sure that computer names can be resolved to IP addresses and reverse lookups of IP addresses return the corresponding computer names. On most operating systems, the DNS diagnostic tool nslookup is available for this purpose. Calling the program with the local computer name as an argument must return a valid IP address. A second call with the determined IP address must again return the computer name.

If the function does not work as desired despite correct DNS setup, in the second step the log level can be set to the highest value (Debug messages and everything else). After restarting Veyon Master, you can search the log file VeyonMaster.log in the log file directory for further error causes. The lines with the messages „initializing locations” and „found locations” indicate which host names and IP addresses were used to determine the location and which locations were eventually determined on the basis of these information.

Blokadę ekranu można obejść za pomocą Ctrl + Alt + Del

Aby całkowicie zablokować wszystkie naciśnięcia klawiszy i skróty klawiaturowe w trybie blokady ekranu, musisz ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu Veyon w systemie Windows. Bez ponownego uruchomienia sterownik Veyon dla urządzeń wejściowych nie jest jeszcze aktywny i nie można przechwycić naciśnięć klawiszy.

W trybie demonstracyjnym na komputerach klienckich wyświetlany jest tylko czarny ekran lub okno

Proszę upewnij się że:

  • in the configuration page Service under network port numbers the demo server port is set to its default value 11400
  • on the configuration page Service the firewall exception is enabled on the master computer or a third party firewall is configured to allow incoming connections to TCP port 11400
  • the user of Veyon Master has access to its own computer (i.e. the local Veyon Service). In the access control ruleset there may exist a rule prohibiting access to the computer if a teacher is logged on. In this case you should create a rule with the condition Accessing computer is localhost enabled as far up the list of rules as possible. Otherwise the demo server is unable to access the teacher computer’s screen content and distribute it to the client computers.

Serwer Veyon ulega awarii z błędami XIO lub XCB w systemie Linux

Znane są problemy z konkretnymi wersjami KDE i Qt w systemie Linux, które powodują awarię serwera Veyon. Wpływa to również na kilka innych implementacji serwera VNC. W ostateczności możesz wyłączyć rozszerzenie X Damage w konfiguracji serwera VNC. Spowoduje to jednak zmniejszenie ogólnej wydajności i zwiększenie obciążenia procesora.

Some features such as starting apps or opening websites do not work

It has been reported that problems arise if the username and the computer name are identical. When logging in a user called student on a computer with the hostname student, some features will fail to start when the user session is being controlled via Veyon Master.