Wprowadzenie

O tym podręczniku

Niniejsza instrukcja opisuje instalację i konfigurację Veyon w sieci komputerowej i jest skierowana do administratorów systemu i doświadczonych technicznie użytkowników. Dla użytkowników końcowych istnieje oddzielna instrukcja obsługi, która opisuje użycie i poszczególne funkcje programu użytkownika (Veyon Master).

W poniższych sekcjach tego rozdziału znajdziesz podstawowe informacje o Veyon i jego komponentach, które mają fundamentalne znaczenie dla uruchomienia Veyon.

Chapter Instalacja covers the installation of Veyon on a Windows or Linux computer. It also contains information on how to perform or implement an automated installation.

Chapter Konfiguracja explains how to configure and integrate Veyon using the graphical configuration tool, whereas the Odniesienie do konfiguracji describes all available configuration settings and options in detail. Information and examples on how to connect Veyon to an LDAP or ActiveDirectory server can be found in chapter Integracja LDAP/AD.

Veyon also has a command line interface (CLI) which can be used to modify the configuration, automate Veyon-related tasks and to use or control certain program features. All modules and commands of the command line tool are listed and explained in chapter Interfejs linii komend.

In case Veyon causes problem during its installation or configuration actions can be taken as described in chapter Rozwiązywanie problemów. Frequently asked questions are answered in chapter FAQ - Często Zadawane Pytania.

Przed aktualizacją do nowej wersji Veyon zaleca się uważne przeczytanie: ref: ReleaseNotes dla odpowiedniej wersji.

O programie Veyon

Veyon is a free and open source software for monitoring and controlling computers across multiple platforms. Veyon supports you in teaching in digital learning environments, performing virtual trainings or giving remote support. The following features are available in Veyon:

  • Monitorowanie: podgląd sali (klasy) z zawartością ekranu komputerów wyświetlanych w miniaturach
  • Zdalny podgląd lub kontrola komputerów
  • Transmituj ekran nauczyciela na wszystkie inne komputery w czasie rzeczywistym (prezentacja pełnoekranowa / okno)
  • Zablokuj komputery, aby skupić uwagę
  • Roześlij uczniom dokumenty i inne pliki
  • Wyślij wiadomość tekstową do uczniów
  • Zdalne włączanie, ponowne uruchamianie lub wyłączanie komputerów
  • Wyloguj użytkowników
  • Uruchom programy i otwórz strony internetowe

Składniki

Veyon zasadniczo składa się z modułu głównego i komponentu usługi, które realizują interakcję między komputerami nauczyciela i ucznia (zwanymi również komputerem głównym i komputerem klienckim):

../_images/service-master-components.png

Istnieje kilka składników oprogramowania, które współdziałają ze sobą na różne sposoby:

../_images/architecture.png
Veyon Master
Aplikacja, której można używać do monitorowania i sterowania innymi komputerami oraz do korzystania z dalszych funkcji Veyon. Podczas normalnego użytkowania program jest uruchamiany przez użytkownika końcowego i uzyskuje dostęp do innych komputerów za pośrednictwem usługi Veyon.
Usługa Veyon
Nie graficzna usługa, która monitoruje sesje użytkownika na komputerze i uruchamia instancje serwer Veyon w tych sesjach. Usługa i jej podprocesy serwera muszą działać na wszystkich komputerach, w tym na komputerach-nauczycielach. Jeśli instancje serwera Veyon są uruchamiane ręcznie, usługa Veyon nie jest wymagana.
Veyon Server
Aplikacja serwerowa zapewniająca dostęp do komputera oraz funkcje kontrolne i aplikacyjne. Podczas normalnej pracy program jest uruchamiany automatycznie przez usługę Veyon i ma podwyższone uprawnienia, więc użytkownicy nie mogą go zakończyć.
Veyon Worker
Program pomocniczy uruchomiony przez serwer w celu zapewnienia określonych funkcji w izolowanym środowisku lub w kontekście aktualnie zalogowanego użytkownika. Te specyficzne funkcje obejmują ikonę zasobnika, serwer demonstracyjny na komputerze nauczyciela i klienta demonstracyjnego na komputerach uczniów.
Konfigurator Veyon
Narzędzie konfiguracyjne, które umożliwia konfigurowanie i dostosowywanie wszystkich komponentów lokalnej instalacji Veyon poprzez graficzny interfejs użytkownika. Program jest uruchamiany przez administratora z podwyższonymi uprawnieniami, gdy jest to konieczne.
Veyon CLI
Narzędzie wiersza poleceń, które oprócz Konfiguratora Veyon umożliwia różne dostosowania konfiguracji, zautomatyzowane zadania i korzystanie z niektórych funkcji Veyon bez interakcji graficznej. Program jest uruchamiany interaktywnie w wierszu poleceń lub sterowany skryptem, zwykle z uprawnieniami administracyjnymi.

Architektura sieciowa

Wykorzystane są następujące komponenty i porty TCP:

../_images/network-architecture.png