FAQ - Często Zadawane Pytania

Czy Veyon działa w systemie operacyjnym Chrome (ChromeBook) lub MacOS?

Obecnie Veyon jest dostępny tylko w środowiskach Linux i Windows. Nadal trwają prace nad obsługą innych platform. Projekt Veyon opiera się na pomocy doświadczonych programistów, szczególnie w zakresie przenoszenia Veyon na macOS i Androida.

Jak mogę dodać komputery, aby uzyskać do nich dostęp?

If the default Adres obiektu sieciowego is used, all you need to do is add the appropriate locations and computers on the Sale i komputery configuration page. Afterwards the added resources are available in Veyon Master.

If Integracja LDAP/AD is configured the network object directory has to be changed to the appropriate LDAP backend so that the computers from the directory are displayed in the Veyon Master.

Jak mogę migrować istniejącą instalację iTALC do Veyon?

Chociaż iTALC i Veyon są podobne pod względem koncepcyjnym, do korzystania z Veyon konieczna jest kompletna nowa instalacja i konfiguracja, ponieważ konfiguracja i formaty plików, a także ich ścieżki zmieniły się i nie są kompatybilne. Aby przeprowadzić migrację, iTALC musi zostać całkowicie odinstalowany. Zaleca się później ponowne uruchomienie komputera. Veyon można następnie zainstalować i skonfigurować w taki sam sposób jak iTALC.

Chociaż konfiguracja metod uwierzytelniania jest bardzo podobna, konfiguracja lokalizacji i komputerów odbywa się za pomocą Konfiguratora Veyon, a nie w aplikacji Master. W tym kontekście powinieneś sprawdzić, czy nowy: ref: LDAP można użyć do automatycznego udostępniania lokalizacji i komputerów w Veyon.

Czy można używać Veyon Master na więcej niż jednym komputerze?

Korzystanie z Veyon Master na wielu komputerach jest możliwe bez żadnych ograniczeń. Aby to zadziałało, na wszystkich komputerach głównych należy zastosować identyczną konfigurację, tak jak jest to ogólnie wymagane na komputerach klienckich. Jeśli używane jest uwierzytelnianie logowania, dalsze kroki nie są konieczne. Jeśli używane jest uwierzytelnianie pliku klucza, ten sam klucz prywatny musi być dystrybuowany na wszystkie komputery główne.

Jak można wykorzystać istniejący serwer VNC w połączeniu z Veyon?

W niektórych środowiskach serwer VNC jest już zainstalowany (np. UltraVNC) lub jest zapewniony przez system (np. Oparty na VNC dostęp do wirtualnych pulpitów w środowiskach VDI). Może to spowodować obniżenie wydajności lub konflikty z wewnętrznym serwerem VNC Veyon. W takich przypadkach zaleca się skonfigurowanie Veyon do korzystania z istniejącego (zewnętrznego) serwera VNC zamiast uruchamiania wewnętrznego. Konfiguracja odbywa się za pomocą konfiguratora Veyon na stronie konfiguracji: ref: RefService w sekcji: ref:` RefVNCServer`.

Czy mogę zaimportować / użyć istniejącego lub wygenerowanego pliku z informacjami o lokalizacji i komputerach?

As of Veyon 4.1, there is a new module for the command line interface. This module can be used to import locations and computers from any kind of text files (including CSV files) into the builtin network object directory.

Jak mogę wyświetlić lub kontrolować wszystkie monitory zdalnego komputera?

On Windows by default only the primary monitor of a computer is accessible with Veyon. You can however change this behaviour in the Serwer VNC configuration. Select the VNC server plugin Builtin VNC server and enable the option Enable multi monitor support.

Jak mogę zaimportować lub wyeksportować wybrane wyświetlane komputery?

The selection of displayed computers is saved in the personal user configuration. There are two ways to share this configuration with multiple users. Either the user configuration file can be copied into the profile of the user, e.g. via login scripts. Alternatively, the user configuration can be also be stored in a shared directory (e.g. a network drive) and the user configuration setting has to be changed accordingly so that the user configuration is loaded from this directory. Please note that the access rights may have to be adjusted so that changes made by users are not written back into the global user configuration.

In this context please also refer the function Automatic switch to current classroom, which can be used to directly realize the desired behavior.

Jak ukryć komputer główny przed lokalizacjami komputerów?

All you need to do is enable the option Hide local computer in the master configuration page.

Co się stanie, jeśli nie będzie pasującej reguły kontroli dostępu?

Jeśli nie ma reguły, w której obowiązują wszystkie aktywowane warunki podczas przetwarzania skonfigurowanych reguł kontroli dostępu, dostęp jest odrzucany, a połączenie jest zamykane. Zapobiega to przypadkowemu przyznaniu atakującemu dostępu z powodu niepełnego zestawu reguł.