Вирішення проблем

Важливо

Якщо у вас виникають проблеми із взаємодією або з’єднанням між головним і клієнтськими комп’ютерами, вам завжди слід розпочинати аналіз проблем із перевірки того, що на усіх комп’ютерах встановлено ту саму версію Veyon. Загалом, щоб уникнути проблем, рекомендуємо автоматизувати перенесення налаштувань під час встановлення або за допомогою Інтерфейс командного рядка, а не імпортувати налаштування вручну за допомогою засобу налаштовування Veyon. Налаштування слід переносити на усі відповідні комп’ютери кожного разу, коли ви вносите якісь зміни до налаштувань під час усування проблем.

Немає доступу до комп’ютерів

Існує декілька проблем, які можуть заважати доступу до комп’ютера за допомогою Veyon Master.

Проблеми із мережею

Перш за все, слід перевірити загальну можливість з’єднання з комп’ютером мережею. Скористайтеся програмою ping (яка, зазвичай, є частиною будь-якої операційної системи) для діагностування проблем, пов’язаних із можливістю з’єднання.

Проблеми зі службою Veyon

Якщо зв’язок із комп’ютером вдається встановити за допомогою програми ping, вам слід перевірити, чи належним чином запущено службу Veyon. Відкрийте вікно засобу налаштовування Veyon і перейдіть на сторінку Служба. У розділі Загальні має бути показано стан служби Запущено. Якщо це не так, службу можна запустити натисканням кнопки Запустити службу. Якщо запустити службу не вдається, вам слід спробувати перевстановити Veyon. Якщо повторне встановлення не допомогло, ви можете ознайомитися із файлами журналу служби Veyon, а також повідомленнями журналу операційної системи, пошукавши у них повідомлення про помилки та їхні можливі причини. Крім того, ви можете знайти підказки або додаткові параметри для усування помилок у засобах керування службами вашої операційної системи.

Параметри служб та брандмауера

Якщо службу запущено, вам слід переконатися, що вона очікує на вхідні з’єднання на належному мережевому порті. Ви можете перевірити це на локальному комп’ютері за допомогою програми telnet:

telnet localhost 11100

Поряд із даними, виведеними загальною програмою, має бути показано рядок символів RFB 003.008. Якщо у виведених даних не міститься цих символів, перевірте, чи правильно вказано параметри номерів портів мережі та інші параметри мережі, особливо порт основної служби. Вам слід спробувати скинути ці параметри до типових значень.

Далі, такий самий доступ має бути можливим з іншого комп’ютера у мережі. Для діагностування можна скористатися програмою telnet. Аргумент команди localhost має бути замінено на назву або IP-адресу відповідного комп’ютера. Якщо доступ отримати не вдалося, будь ласка, переконайтеся, що знято позначку з пункту Дозволити з’єднання лише з локального вузла у інших параметрах мережі. Крім того, спочатку слід вимкнути керування доступом до комп’ютерів, оскільки інакше служба може очікувати на з’єднання лише з localhost. Проблеми можуть виникнути, якщо доступ іззовні буде заборонено через поточні правила доступу. Якщо обидва параметри мають правильні значення, у даних, які виведено у відповідь на команду

netstat -a

має бути вказано, що служба не (лише) очікує на дані на localhost або 127.0.0.1 (стан LISTEN або подібний).

Якщо доступ до портів з віддаленого комп’ютера не працює і після цього, зазвичай, причиною є робота брандмауера, який забороняє доступ і який слід переналаштувати відповідним чином. У Linux це стосується переналаштовування iptables, ufw тощо. Зверніться до відповідних підручників з програмного забезпечення. У Windows Veyon автоматично налаштовує вбудований брандмауер Windows, якщо пункт Увімкнути виключення брандмауера у параметрах мережі позначено. Якщо ви користуєтеся сторонньою програмою-брандмауером, вам слід налаштувати її так, щоб вона дозволяла зовнішній доступ до портів TCP 11100 (порт сервера Veyon) та 11400 (сервер демонстрації).

Параметри розпізнавання

Іншою причиною помилки можуть бути помилкові або недостатні параметри розпізнавання. Для перших перевірок вам слід вибрати розпізнавання при вході до системи, а не розпізнавання за файлом ключа на обох комп’ютерах. Після того, як перевірку розпізнавання на обох комп’ютерах буде пройдено на локальному комп’ютері, має запрацювати і зовнішній доступ.

Якщо використано розпізнавання за файлами ключів, файли ключів на головному і клієнтському комп’ютерах мають бути точно відповідними один одному. На клієнтському комп’ютері файл відкритого ключа повинен містити точно ті самі дані, що і на головному комп’ютері. Якщо файли є однаковими, але доступ отримати не вдається, ймовірно, встановлено помилкові права доступу до файлів. Служба Veyon повинна мати права на читання файла відкритого ключа, а користувач Veyon Master повинен мати змогу читати дані файла закритого ключа. Якщо встановленням відповідних прав доступу не вдається вирішити проблему, слід вилучити каталоги файлів ключів на усіх комп’ютерах і створити нову пару ключів на головному комп’ютері. Після цього, слід імпортувати відкритий ключ на усі клієнтські комп’ютери.

Параметри керування доступом до комп’ютерів

Помилкові налаштування керування доступом до комп’ютерів також можуть бути причиною проблем із доступом до комп’ютерів. Спочатку, рекомендуємо вам повністю вимкнути керування доступом до комп’ютерів за допомогою засобу налаштовування Veyon. Так можна визначити, який з методів керування доступом до комп’ютерів налаштовано з помилками.

Якщо для отримання доступу до комп’ютерів використовуються дані щодо уповноважених груп користувачів, вам слід перевірити, чи є список уповноважених груп користувачів повним, і чи є користувач, який намагається отримати доступ, учасником однієї з цих груп користувачів.

Помилки у налаштуваннях правил керування доступом також можуть бути причиною недоступності комп’ютерів. Обов’язково має бути визначено хоча б одне правило, яке надавало б доступ до комп’ютера за певних умов. Якщо цю умову виконано, можна вставити наприкінці списку умов одне тестове правило для подальшої діагностики. Це правило має бути налаштовано так, щоб у ньому було позначено пункт Завжди обробляти правило і ігнорувати умови і вибрано дію Дозволити доступ. Далі, слід крок за кроком піднімати правило вгору списком, аж доки не буде отримано позитивні результати перевірки і доступ запрацює. Тоді, правило доступу, розташоване у списку одразу під тестовим правилом, і є тим правилом, яке спричиняло заборону доступу. Вам слід ретельно перевірити його і скоригувати відповідним чином. Не забудьте вилучити тестове правило після завершення тестування, щоб запобігти небажаному доступу у майбутньому.

Антивірусне програмне забезпечення

Деякі користувачі повідомляють про те, що антивірусне програмне забезпечення спричиняє проблеми із користуванням Veyon, особливо, службою Veyon. Частиною процедури з усування вад має бути тимчасове вимикання антивірусного програмного забезпечення з метою визначення, чи не є воно причиною помилок. Якщо саме антивірусне програмне забезпечення не дає працювати Veyon, вам слід спробувати додати службу Veyon до виключень після повторного вмикання антивірусного програмного забезпечення. Крім того, ви можете звернутися за порадою до виробника використаного вами антивірусного програмного забезпечення.

Проблеми із синхронізацією часу

При використанні розпізнавання за ім’ям користувача Veyon потребує надійної системи розпізнавання користувачів з боку операційної системи на усіх віддалених комп’ютерах. Розпізнавання, особливо у середовищах на основі AD/Kerberos, може працювати ненадійно, якщо годинник системи не синхронізовано із контролером домену або сервером розпізнавання, і мають місце суттєві розходження за часом. Через це, слід переконатися, що налаштовано синхронізацію часу, і ця синхронізація часу працює належним чином, якщо у вас час від часу виникають проблеми зі з’єднанням при використанні Veyon.

Не вдається належним чином зберегти або завантажити параметри

Після оновлення до нової версії Veyon у рідкісних випадках може так трапитися, що значення ключів налаштування виявляться несумісними, і їх доведеться створити повторно. Це може призвести до того, що параметри програми, зокрема вбудовані дані щодо місць та комп’ютерів, не зберігатимуться або не завантажуватимуться належним чином. У такому випадку, налаштування слід скинути до початкових і повторно налаштувати систему, починаючи з типових значень.

Записи місць і комп’ютерів з каталогу LDAP не показано у Veyon Master

Будь ласка, переконайтеся, що:

  • каталог об’єктів мережі на сторінці налаштувань Загальні встановлено у значення LDAP Basic або LDAP Pro
  • перевірки інтеграції з LDAP Вивести список усіх записів місця і Вивести список усіх місць виконуються успішно і повертають належні об’єкти
  • на сторінці налаштувань Основний усі параметри коригування поведінки встановлено у типові значення

Не працює автоматичний вибір поточного місця

Якщо увімкнено можливість автоматичного вибору поточного місця, але вона не спрацьовує під час запуску Veyon Master, вам слід спочатку переконатися, що головний комп’ютер вказано як комп’ютер у відповідному класі у каталозі об’єктів мережі.

Якщо проблему не вдається усунути після належного визначення усіх записів у каталозі об’єктів мережі, зазвичай, проблема полягає у налаштуваннях DNS у самій мережі. Переконайтеся, що можливе визначення IP-адрес за назвами комп’ютерів, а зворотний пошук за IP-адресами повертає відповідні назви комп’ютерів. У більшості операційних систем є доступною програма для діагностування DNS, яка називається nslookup. Виклик програми із аргументом назви локального комп’ютера має повернути коректну IP-адресу. Повторний виклик із аргументом визначеної IP-адреси має знову повернути назву комп’ютера.

Якщо функціональна можливість не працює, як потрібно, хоча DNS налаштовано правильно, можна встановити найвищий рівень журналювання (Діагностичні повідомлення та все інше). Після перезапуску Veyon Master ви можете пошукати повідомлення щодо причин помилки у файлі журналу VeyonMaster.log, який зберігається у каталозі файлів журналу. Рядки з повідомленнями «initializing locations» та «found locations» вказуватимуть на те, які назви вузлів та IP-адреси було використано для визначення місця та які місця було визначено на основі цих даних.

Блокування екрана можна обійти натисканням Ctrl+Alt+Del

Щоб повністю заблокувати усі натискання клавіш та комбінацій клавіш у режимі блокування екрана, вам слід перезапустити комп’ютер після встановлення Veyon у Windows. Без перезапуску не вдасться активувати специфічний для Veyon драйвер для пристроїв введення даних, тому програма не зможе перехоплювати натискання клавіш.

У режимі демонстрації на клієнтських комп’ютерах видно лише чорний екран або вікно

Будь ласка, переконайтеся, що:

  • на сторінці налаштувань Служба у пункті номерів портів мережі порт сервера демонстрації встановлено у типове значення 11400
  • на основному комп’ютері на сторінці налаштувань Служба увімкнено пункт виключення для брандмауера або сторонній брандмауер налаштовано так, щоб він надавав доступ для вхідних з’єднання на порту TCP 11400
  • користувач Veyon Master має доступ до власного комп’ютера (тобто, до локальної служби Veyon). У наборі правил керування доступом може бути правило, яка забороняє доступ до комп’ютера, якщо у системі працює викладач. У цьому випадку вам слід створити правило із увімкненою умовою Комп’ютер для доступу є локальним якомога ближче до початку списку правил. Якщо ви цього не зробите, сервер демонстрацій не зможе отримати доступ до вмісту екрана комп’ютера викладача і поширити зображення на клієнтські комп’ютери.

Сервер Veyon аварійно завершує роботу із повідомленнями про помилки XIO або XCB у Linux

Нам відомо, що певні версії KDE і Qt у Linux призводять до аварійного завершення роботи сервера Veyon. Це стосується декількох інших реалізацій сервера VNC. Якщо ви маєте проблеми з такими аварійними завершеннями, спробуйте оновити KDE/Qt. Якщо це не допомагає, спробуйте вимкнути розширення X Damage у налаштуваннях сервера VNC. Втім, таке вимикання призведе до погіршення швидкодії та збільшення навантаження на центральний процесор комп’ютера.