Вступ

Про цей підручник

У цьому підручнику наведено опис встановлення та налаштовування Veyon у комп’ютерній мережі. Його призначено для системних адміністраторів і технічного грамотних користувачів. Для кінцевих користувачів нами створено окремий підручник користувача, у якому описано користування та окремі функціональні можливості програми для керування середовищем з точки зору користувача (Veyon Master).

У подальших розділах цієї глави викладено основні відомості щодо Veyon так його компонентів, які є фундаментально важливими для забезпечення працездатності Veyon.

У главі Встановлення наведено відомості щодо встановлення Veyon на комп’ютери під керуванням Windows або Linux. Там ви також знайдете відомсті щодо того, як виконати або реалізувати автоматичне встановлення.

У главі Налаштування наведено пояснення щодо того, як налаштувати та інтегрувати до системи Veyon за допомогою засобу графічного налаштовування, а у главі Довідник із налаштовування докладно описано усі доступні параметри налаштовування. Відомості щодо інтеграції Veyon із сервером LDAP або ActiveDirectory наведено у главі Інтеграція з LDAP/AD.

У Veyon передбачено інтерфейс командного рядка (CLI), яким можна скористатися для внесення змін до налаштувань, автоматизації пов’язаних із Veyon завдань та керування деякими можливостями програми. Усі модулі і команди засобу керування за допомогою командного рядка описано у главі Інтерфейс командного рядка.

Якщо під час встановлення або налаштовування Veyon виникають проблеми, можна скористатися настановами з глави Вирішення проблем. Відповіді на поширені питання наведено у главі Поширені питання та відповіді на них.

До виконання оновлення до нового випуску Veyon рекомендуємо ретельно ознайомитися із вмістом розділу Нотатки щодо випуску для відповідної версії.

Про Veyon

Veyon — вільне програмне забезпечення із відкритим кодом для спостереження за комп’ютерами та керування ними, яке працює на декількох програмних платформах. Veyon допомагає у навчанні у середовищах для цифрового навчання, віртуальних занять або віддаленого супроводу. У Veyon ви зможете скористатися такими можливостями:

  • Спостереження: огляд класу із зображеннями на екрані кожного з комп’ютерів, які буде показано у форматі мініатюр
  • Віддалений нагляд за комп’ютерами або керування ними
  • Трансляція зображення на екрані комп’ютера педагога на усі комп’ютери у режимі реального часу (повноекранна демонстрація або демонстрація у вікні)
  • Блокування комп’ютерів для привернення уваги
  • Поширення документів та інших файлів для учнів
  • Надсилання текстових повідомлень учням
  • Вмикання, перезавантаження або вимикання комп’ютерів віддалено
  • Примусовий вихід користувачів із системи
  • Запуск програм та відкриття сторінок сайтів

Компоненти

На базовому рівні Veyon складається із головного компонента та компонента служби. Ці компоненти реалізують взаємодію між комп’ютерами викладачів та учнів (ці комп’ютери ми будемо називати основним комп’ютером та клієнтським комп’ютером):

../_images/service-master-components.png

Якщо докладніше, існує декілька компонентів програмного забезпечення, які взаємодіють один з одним у різні способи:

../_images/architecture.png
Головний комп’ютер Veyon (Veyon Master)
Програма, якою можна скористатися для спостереження за роботою інших комп’ютерів та керування ними, а також користування іншими можливостями Veyon. За звичайних умов, програму запускає кінцевий користувач для доступу до інших комп’ютерів за допомогою служби Veyon.
Служба Veyon
Службова програма без графічного інтерфейсу, призначенням якої є спостереження за сеансами користувачів на комп’ютері і запуск екземплярів сервера Veyon у цих сеансах. Службу і її серверні підпроцеси має бути запущено на усіх комп’ютерах, зокрема на комп’ютерах викладачів. Якщо екземпляри сервера Veyon запускатимуться вручну, служба Veyon є непотрібною.
Сервер Veyon
Серверна програма, яка надає доступ до комп’ютера, а також уможливлює керування комп’ютером та програмами. За звичайних умов, цю програму автоматично запускає служба Veyon, і, якщо у користувача є достатні права доступу, він може перервати роботу цієї програми.
Обробник Veyon
Допоміжна програма, яку запускає сервер для забезпечення роботи специфічних функціональних можливостей у ізольованому середовищі або у контексті поточного користувача системи. Серед цих специфічних можливостей, робота піктограми у системному лотку, сервер демонстрації на комп’ютері викладача та клієнт демонстрації на комп’ютерах учнів.
Засіб налаштовування Veyon
Інструмент налаштовування, за допомогою якого можна налаштувати усі компоненти локально встановленої копії Veyon, використовуючи графічний інтерфейс користувача. Програму, якщо потрібно, має бути запущено від імені користувача-адміністратора із розширеними правами доступу.
Veyon CLI
Інструмент командного рядка, який, на додачу до засобу налаштовування Veyon, уможливлює коригування налаштувань програм, автоматизацію завдань та використання деяких з можливостей Veyon без використання графічного інтерфейсу. Програмою можна користуватися або у інтерактивному режимі командного рядка, або із скриптів. Зазвичай, для роботи з нею потрібні права доступу адміністратора.

Мережева архітектура

З точки зору мережі програма працює з такими компонентами та портами TCP:

../_images/network-architecture.png