Технічний глосарій

З Вікіпедії, вільної енциклопедії:

ACL
Список керування доступом
Клієнт

обладнання або програмне забезпечення, яке отримує доступ до служби, доступ до якої забезпечується сервером.

Поширені питання

список поширених питань з певної теми та відповідей на них.

Дивись також

https://en.wikipedia.org/wiki/FAQ

Вузол

комп’ютер або інший пристрій, який з’єднано із комп’ютерною мережею. Вузол у мережі може надавати доступ до інформаційних ресурсів, служб та програм користувачам або іншим вузлам у мережі. Вузол мережі — це один із комп’ютерів, з яким пов’язано мережеву адресу.

Назва вузла

мітка, яку пов’язано із пристроєм, який з’єднано із комп’ютерною мережею. Цю мітку використовують для ідентифікації пристрою у різноманітних формах електронного обміну даними, зокрема у інтернеті.

Дивись також

https://en.wikipedia.org/wiki/Hostname

IP

основний протокол обміну даними у комплексі протоколів інтернету. Призначений для трансляції датаграм у межах мережі. Функція маршрутизації протоколу уможливлює роботу у інтернеті і є його основою.

IP-адреса

числова мітка, яку пов’язують із кожним пристроєм, з’єднаним із комп’ютерною мережею, де для обміну даними використовується протокол інтернету (IP).

IPv6

найсвіжіша версія протоколу інтернету (IP); протокол обміну даними, який забезпечує ідентифікацію та визначення розташування системи для комп’ютерів у мережі і маршрутизує дані у інтернеті.

Дивись також

https://en.wikipedia.org/wiki/IPv6

Порт

кінцева точка обміну даними. Фізичні і бездротові з’єднання завершуються апаратними портами пристроїв. На рівні програмного забезпечення, у самій операційній системі, порт є логічною структурою, яка ідентифікує певний процес або тип служби мережі.

TCP

один з головних протоколів комплексу протоколів інтернету. Походить від початкової мережевої реалізації, у якій він доповнює протокол інтернету (IP). Через це, увесь комплекс часто називають TCP/IP.

Адреса

посилання на ресурс у мережі, яке визначає розташування даних у комп’ютерній мережі та механізм отримання цих даних.

Дивись також

https://en.wikipedia.org/wiki/URL