Uvod

O ovom priručniku

Ovaj priručnik opisuje instalaciju i konfiguraciju Veyon-a u računarskoj mreži i adresiran je na administratore sistema i tehnički iskusne korisnike. Za krajnje korisnike postoji odvojeni korisnički priručnik koji opisuje upotrebu i pojedine funkcije korisničkog programa (Veyon Master).

U sledećim odeljcima ovog poglavlja pronaći ćete osnovne informacije o Veyon-u i njegovim komponentama koje su od temeljnog značaja za stavljanje Veyon-a u rad.

Poglavlje Instalacija pokriva instalaciju Veyon-a na Windows ili Linux računaru. Takođe sadrži informacije o tome kako izvesti ili implementirati automatizovanu instalaciju.

Poglavlje Konfiguracija objašnjava kako konfigurisati i integrisati Veyon pomoću alata za grafičku konfiguraciju, dok Referenca konfiguracije detaljno opisuje sva dostupna konfiguracijska podešavanja i opcije. Informacije i primeri kako povezati Veyon sa LDAP ili ActiveDirectory serverom možete pronaći u poglavlju LDAP/AD integracija.

Veyon takođe poseduje interfejs komandne linije (CLI) koji se može koristiti za izmenu konfiguracije, automatizaciju Veyon-ovih zadataka i za upotrebu ili kontrolu određenih programskih funkcija. Svi moduli i naredbe alata naredbenog retka su navedeni i objašnjeni u poglavlju Interfejs komandne linije.

U slučaju da Veyon uzrokuje problem tokom njegove instalacije ili konfiguracije, mogu se preduzeti akcije kao što je opisano u poglavlju Rešavanje problema. Na često postavljena pitanja odgovarate u poglavlju FAQ - Frequently Asked Questions - Često postavljena pitanja.

Pre nadogradnje na novu seriju izdanja Veyon-a preporučuje se pažljivo pročitati Beleške izdanja za odgovarajuću verziju.

O Veyonu

Veyon is a free and open source software for monitoring and controlling computers across multiple platforms. Veyon supports you in teaching in digital learning environments, performing virtual trainings or giving remote support. The following features are available in Veyon:

  • Monitoring: pregled sobe (razreda) sa sadržajem ekrana računara koji se prikazuju u sličicama
  • Daljinska kontrola ili pregled kompjutera
  • Prenos nastavnog ekrana na sve ostale računare u realnom vremenu (demonstracija preko celog ekrana / prozora)
  • Zaključan kompjuter radi kontrole
  • Podela dokumenata i drugih datoteka studentima
  • Slanje tekst poruka studentima
  • Palenje, ponovno pokretanje ili gašenje kompjutera daljinski
  • Odjava korisnika
  • Pokretanje programa i otvaranje web lokacija

Komponente

Veyon se u osnovi sastoji od glavnog i uslužnog dela koji realizuju interakciju između računara nastavnika i učenika (koji se takođe nazivaju master computer i client computer):

../_images/service-master-components.png

Postoji nekoliko softverskih komponenti koje međusobno deluju na različite načine:

../_images/architecture.png
Veyon Master
Aplikacija koja se može koristiti za nadgledanje i kontrolu drugih računara i korišćenje dodatnih Veyon funkcija. U normalnoj upotrebi program pokreće krajnji korisnik i pristupa drugim računarima putem Veyon servisa.
Veyon servis
Ne-grafička servisna aplikacija koja nadzire sesije korisnika na računaru i pokreće instance Veyon Server-a u okviru ovih sesija. Servis i njegovi serverski podprocesi moraju se pokrenuti na svim računarima, uključujući računar učitelja. Ako se instance Veyon Server-a pokreću ručno, Veyon servis nije potreban.
Veyon Server
Server aplikacija koja pruža pristup računaru, kao i aplikativnim i funkcijama upravljanja. U redovnom radu program automatski pokreće Veyon Service sa većanim privilegijama, tako da ga korisnici ne mogu prekinuti.
Veyon Worker
Pomoćni program koji je pokrenuo server za pružanje određenih funkcija u izolovanom okruženju ili u kontekstu trenutno prijavljenog korisnika. Te specifične funkcije uključuju ikonu ladice-tray, demo server na računaru za nastavnike i demo klijent na studentskim računarima.
Veyon Konfigurator
A configuration tool which allows configuring and customizing all components of a local Veyon installation through a graphical user interface. The program is started by the administrator with elevated privileges whenever necessary.
Veyon CLI
Alat komandne linije koji pored Veyon Configurator-a omogućava različita podešavanja konfiguracije, automatizovane zadatke i upotrebu nekih Veyon funkcija bez grafičke interakcije. Program se pokreće ili interaktivno u komandnoj liniji ili kontrolnom skriptom sa obično administrativnim privilegijama.

Mrežna arhitektura

Iz mrežne perspektive, uključene su sledeće komponente i TCP portovi:

../_images/network-architecture.png