FAQ - Frequently Asked Questions - Često postavljena pitanja

Radi li Veyon pod Chrome OS (ChromeBooks) ili MacOS?

Trenutno je Veyon dostupan samo za Linux i Windows okruženja. Ali se radi na podršci za druge platforme. Projekt Veyon oslanja se na pomoć iskusnih programera software-a, posebno za prenos Veyon-a na macOS i Android.

Kako mogu dodati kompjutere da bi im se pristupalo?

Ako se koristi zadani Mrežni direktorijum objekata, sve što trebate učiniti je dodati odgovarajuće lokacije i računare na Lokacije & računari konfiguracijskoj stranici. Nakon toga su dodani resursi dostupni u Veyon Master-u.

Ako je LDAP/AD integracija konfigurisan, direktorij mrežnih objekata mora biti promenjen u odgovarajuću LDAP pozadinu kako bi se računari iz direktorija prikazali u Veyon Master-u.

Kako migrirati postojeću iTALC instalaciju u Veyon?

Iako su iTALC i Veyon konceptualno slični, neophodna je potpuno nova instalacija i konfiguracija za upotrebu Veyon-a jer su se konfiguracija i formati datoteka, kao i njihovi putevi promenili i nisu kompatibilni. Za migraciju iTALC-a, prvo mora biti potpuno deinstalisan. Preporučuje se da ponovo pokrenete računar. Veyon se zatim može instalirati i konfigurisati na isti način kao i iTALC.

Iako je konfiguracija metoda provjere autentičnosti vrlo slična, konfiguracija lokacija i računara vrši se putem Veyon Configurator-a i više nije u Master aplikaciji. U ovom kontekstu treba da proverite da li se novi LDAP/AD integracija može koristiti da učini automatski dostupnim lokacije i računare u Veyon-u.

Je li moguća upotreba Veyon Master-a na više od jednog kompjutera?

Upotreba Veyon Master-a na više računara moguća je bez ikakvih ograničenja. Da bi ovo funkcionisalo, identična konfiguracija se mora koristiti na svim glavnim računarima, onako kako je to potrebno za klijentske računare uopšte. Ako se koristi autentifikacija za prijavu, daljnji koraci nisu potrebni. Ako se koristi datoteka ključeva za autentifikaciju, isti privatni ključ mora se distribuirati na sve glavne računare.

Kako se postojeći VNC server može koristiti zajedno sa Veyon-om?

U nekim okruženjima je VNC server već instaliran (npr. UltraVNC) ili ga obezbeđuje sistem (npr. pristup VNC virtuelnim radnim površinama u VDI okruženjima). Ovo može rezultirati degradiranim performansama ili sukobom sa Veyon internim VNC serverom. U takvim slučajevima preporučuje se konfigurisanje Veyon-a da koristi postojeći (spoljni) VNC server umesto pokretanja unutrašnjeg VNC servera. Konfiguracija se vrši preko Veyon Configurator-a na konfiguracionoj stranici Servis u odeljku VNC server.

Može li se uvesti/upotrebiti postojeći ili generisani fajl sa informacijom o lokaciji ili kompjuteru?

Od Veyon-a 4.1, postoji novi module for the command line interface. Ovaj modul se može koristiti za uvoz lokacija i računara iz bilo koje vrste tekstualnih datoteka (uključujući CSV datoteke) u ugrađeni mrežni direktorij objekata.

Kako se mogu pogledati ili kontrolisati svi monitori kompjutera koji su nadzirani?

U Windows-u sa Veyon-om pristupačan je samo primarni monitor računara. Međutim, ovo ponašanje možete promeniti u konfiguraciji VNC server. Izaberite dodatak VNC servera Builtin VNC server i omogućite opciju Enable multi monitor support.

Kako se mogu uvesti ili izvesti selektovani prikazani kompjuteri?

Izbor prikazanih računara se čuva u ličnoj user configuration. Postoje dva načina da se ova konfiguracija podeli sa više korisnika. Ili se datoteka za konfiguraciju korisnika može kopirati u profil korisnika, npr. preko skripti za prijavu. Alternativno, korisnička konfiguracija može se takođe pohraniti u zajednički direktorij (npr. mrežni disk), a user configuration setting mora se u skladu s tim promeniti tako da se korisnička konfiguracija učita iz ovog direktorija. Imajte na umu da se prava pristupa možda moraju prilagoditi tako da se promene koje izvrše korisnici ne vrate u globalnu korisničku konfiguraciju.

U ovom kontekstu molimo vas da pogledate i funkciju Automatic switch to current classroom, koja se može koristiti za direktno ostvarenje željenog ponašanja.

Kako se može sakriti glavni kompjuter iz lokacija kompjutera?

Sve što trebate učiniti je omogućiti opciju Hide local computer na glavnoj stranici konfiguracije.

Šta se desi ako nema odgovarajućeg pravila kontrole pristupa?

Ako nema pravila gde se primenjuju svi aktivirani uslovi tokom obrade konfigurisanih pravila kontrole pristupa, pristup se odbija i veza se zatvara. Ovo sprečava da napadaču ne bude slučajno odobren pristup zbog nepotpunog skupa pravila.