Navodila za konfiguracijo

V tem poglavju so podrobno razložene vse konfiguracijske strani znotraj Veyon konfiguratorja, kot tudi vse konfiguracijske možnosti z njihovim pomenom. V glavnem služi kot referenca za iskanje podrobnih konfiguracijskih možnosti. Priročnik in namige za namestitev najdete v poglavju Nastavitve.

Opomba

Nekatere napredne nastavitve so skrite v standardnem pogledu. V meniju lahko preklopite na napredni pogled.

Splošno

Uporabniški vmesnik

Jezik

The selected language can be configured for the graphical user interfaces as well as the command line tools. You can choose from all the languages which have been translated so far. Please note that changing the language will require a program restart in order to take effect. Per default Veyon uses the language of the operating system if a translation is available for that language. Otherwise English will be used as a fallback.

**Privzeto: ** Uporabite nastavitev sistemskega jezika

Preverjanje pristnosti

Poglavje Nastavitve opisuje Načini overjanja, ki je na voljo v Veyonu.

Metoda

Ta možnost določa, katera metoda overjanja bo uporabljena. Logon authentication ne zahteva nadaljnje nastavitve in jo lahko takoj uporabite. Če želite uporabiti key file authentication, morate najprej ustvariti in distribuirati ustrezne ključe za preverjanje pristnosti.

Privzeto: Preverjanje pristnosti pri prijavi

Imenik omrežnih objektov

V Veyonu imenik omrežnih objektov nudi informacije o omrežnih objektih. Omrežni objekti so lahko računalniki ali njihove lokacije. Podatke, ki jih posreduje omrežni imenik objektov, uporablja Veyon Master za zapolnitev Locations & computers z vnosi. Podatki iz imenika omrežnih objektov se uporabljajo tudi za pravila nadzora dostopa z uporabo informacij o lokaciji računalnika. Privzeto se uporablja ozadje, ki shranjuje računalnike in lokacije v lokalni konfiguraciji Veyon in jih po potrebi povprašuje iz konfiguracije. Za podrobnosti glejte razdelek Lokacije in računalniki.

Ogrodje

To nastavitev lahko uporabite za nastavitev želenega ozadja za mapo objektov omrežja. Odvisno od namestitve lahko obstaja več ozadij, kot so LDAP/AD integracija, ki je na voljo poleg privzetega ozadja.

Privzeto: Vgrajeni (računalniki in lokacije v lokalni konfiguraciji)

Interval posodobitve

Imenik omrežnih objektov se samodejno posodablja v ozadju, kar je še posebej koristno za dinamična ozadja, kot je LDAP. S to možnostjo lahko časovni interval za te posodobitve spremenite.

Privzeto: 60 sekund

Beleženje

Veyon can log various kinds of messages to component-specific log files or the logging system of the operating system. This information can be very helpful when troubleshooting issues with Veyon. The following logging settings allow to change the logging behaviour.

Imenik datoteke dnevnikov

You can use this setting to specify which directory the log files will be written in. It’s strongly recommended to use placeholder variables here. All information on supported variables can be found in section Rezervirane spremenljivke za poti datotek.

Privzeto: %TEMP%

Nivo beleženja

The log level defines the minimum severity for which log messages are written. When analyzing program failures it may be useful to set the log level to Debug messages and everything else. This will generate a huge amount of log data and is not recommended for production environments. The default log level Warnings and errors or higher should be used instead.

Privzeto: Opozorila in napake

Omeji velikost dnevniške datoteke

Da datoteke dnevnika ne bi postale prevelike in da bi po nepotrebnem zavzele prostor na disku, jih lahko s to nastavitvijo omejite. Ko je omogočena, lahko nastavite zgornjo mejo za velikost posamezne datoteke dnevnika.

Privzeto: onemogočeno / 100 MB

Zavrti datoteke dnevnika

V povezavi z omejevanjem velikosti dnevniških datotek je lahko koristno tudi obrniti datoteke dnevnika. Ko je to omogočeno, se vsaka datoteka dnevnika preimenuje v Veyon...log.0 po prekoračitvi nastavljene omejitve. Prej vrnjene datoteke se preimenujejo, tako da se število končnice datoteke poveča za 1. Če je doseženo konfigurirano število rotacij, se izbriše najstarejša datoteka (tj. tista z najvišjo številko pripone).

Privzeto: onemogočeno / 10x

Dnevnik na standardni izhod za napako

Ko se komponente programa Veyon izvedejo iz okna ukazne vrstice (lupina), lahko s to možnostjo določite, ali naj bodo sporočila zapisovanja natisnjena na stderr ali stdout. Ta nastavitev je primarno pomembna samo za skriptne operacije.

Privzeto: omogočeno

Zapiši v sistem beleženja operacijskega sistema

In some environments it may be desired to write log messages directly to the Windows event log e.g. in order to collect them afterwards. This option does not influence the normal recording of log files. On Linux, this option enables forwarding log messages from Veyon Server processes to the systemd journal of the veyon.service unit.

Privzeto: onemogočeno

Uporabite lahko gumb Počisti vse datoteke dnevnika, da izbrišete vse Veyon datoteke dnevnika v imeniku dnevnika trenutnega uporabnika kot tudi sistemske storitve. To bo začasno ustavilo storitev Veyon.

Storitev

Splošno

Skrij ikono v orodni vrstici

Privzeto Veyon Service prikaže ikono pladnja (imenovano tudi sistemska nadzorna plošča, informacijska površina ali podobno), ki označuje pravilno delovanje in zagotavlja osnovne informacije, kot so različica programa in omrežna vrata, ki jih storitev posluša. Če omogočite to možnost, lahko ikono pladnja skrijete.

Privzeto: onemogočeno

Show notification when an unauthorized access is blocked

This option specifies whether a notification should be displayed if the access to the local computer was blocked, either due to an authentication failure or access control denying the access. Especially during the deployment and setup of Veyon these notifications often indicate problems with the authentication settings. Typical failure reasons are invalid authentication keys or (when using logon authentication) invalid user credentials (username/password).

Privzeto: omogočeno

Prikaži obvestilo o oddaljeni povezavi

V nekaterih okoljih je lahko zaželeno ali celo potrebno obvestiti uporabnika, da je njegov računalnik dostopen na daljavo. To obnašanje lahko dosežete z omogočanjem te možnosti. V primeru, da morate uporabnika zaprositi za dovoljenje, je treba konfigurirati ustrezna pravila za nadzor dostopa. Več informacij je na voljo v poglavju Pravila za nadzor dostopa.

Privzeto: onemogočeno

Samodejni zagon

Po namestitvi Veyona je storitev Veyon registrirana kot sistemska storitev za samodejni zagon Veyon strežnika za uporabniške seje. Zagon storitve Veyon lahko preprečite tako, da onemogočite to možnost. Nato boste morali ročno zagnati strežnik Veyon v uporabniških sejah. V tem primeru prijavni zaslon ne bo dostopen.

Privzeto: omogočeno

Single session mode (create server instance for local/physical session only)

Choose this option for single-user scenarios, i.e. each user is working locally on a dedicated computer. In this mode the Veyon Service will always start exactly one server instance for the primary session of the computer, e.g. the console session on Windows.

Privzeto: omogočeno

Multi session mode (for terminal and remote desktop servers)

Enabling this option makes the Veyon Service launch a Veyon Server process for every user session on a computer. This includes both local and remote (RDP) sessions. Typically this is required to support terminal/remote desktop server scenarios. The server instances listen on individual network port numbers based on the Veyon server port number and the session ID. To access a session other than the default session, the corresponding port number has to be appended to the hostname in the Lokacije in računalniki configuration page. You can use e.g. myhost.example.org:11101 to access the first RDP session on a computer. Alternatively consider using the NetworkDiscovery add-on which scans computers for sessions and makes them available in Veyon Master automatically.

Privzeto: onemogočeno

Maximum session count

In multi session mode the number of server instances can be limited through this setting. Per default up to 100 concurrent sessions are supported on a computer. When using numbers higher than 100, make sure to adjust the server port numbers to be more than 100 apart. Otherwise port numbers of different instances and server types would overlap and cause malfunctions.

Default: 100

Network port numbers

Veyon server

This setting allows you to specify the network port number on which the Veyon Server listens for incoming connections.

Privzeto: 11100

Notranji VNC strežnik

This setting allows you to specify the network port number used by the internal VNC server. The internal VNC server only listens on localhost, so it is never directly accessible from the network. Only the local Veyon server accesses the internal VNC server and forwards screen data and user input accordingly.

Privzeto: 11200

Upravitelj funkcij

This setting allows you to specify the network port number used by the feature manager. This internal component is part of the Veyon Server and listens at localhost only. It starts/stops processes to provide specific features. In contrast to the Veyon Service these processes in most cases have to run in the context of the logged on user and therefore have to communicate with the Veyon Server through this network port.

Privzeto: 11300

Demonstracijski strežnik

This setting allows you to specify the network port number used by the demo server. The demo server is a special high-efficiency VNC server that makes the screen data of the demo computer available to all participating computers.

Privzeto: 11400

Miscellaneous network settings

Omogoči izjemo požarnega zidu

Depending on the system configuration it may be impossible to access listening ports such as the Veyon Server port from the network. On Windows the Windows firewall usually blocks any incoming connections. In order to allow access to the Veyon server port and the demo server port, exceptions for the Windows firewall must be configured. This is done automatically during the installation process. If this behavior is not desired and manual configuration is preferred, this option can be disabled.

Privzeto: omogočeno

Omogočite povezave samo z lokalnega gostitelja

If you do not want the Veyon Server to be available to other computers in the network, you can use this option. This option must not be activated for normal computers that should be accessible from the Veyon Master application. However, this option can be useful for teacher computers to provide additional security beyond the access control functionality. Access to the demo server is not affected by this option.

Privzeto: onemogočeno

VNC strežnik

Vtičnik

Privzeto Veyon uporablja notranjo implementacijo VNC strežnika, specifično za platformo, da zagotovi podatke o zaslonu računalnika. V nekaterih primerih pa je morda zaželeno uporabiti vtičnik z drugačno izvedbo. Če se v računalniku že izvaja ločen strežnik VNC, lahko ta primer strežnika uporabite namesto notranjega strežnika VNC tako, da izberete vtičnik :guilabel:`Zunanji VNC strežnik‘. V tem primeru je treba zagotoviti geslo in omrežna vrata nameščenega strežnika VNC.

Privzeto: Vgrajen VNC strežnik

Nasvet

Platform-specific information on how to configure the individual internal VNC server can be found in chapter Platform specific notes.

Glavni

Vse nastavitve na tej strani vplivajo na videz, obnašanje in funkcije aplikacije Veyon Master.

Osnovne nastavitve

Imeniki

Če želite, da je konfiguracija splošna in neodvisna od uporabnika, morate uporabiti nadomestne spremenljivke namesto absolutnih poti v nastavitvah imenika. Vse informacije o podprtih spremenljivkah najdete v razdelku Rezervirane spremenljivke za poti datotek.

Uporabniška konfiguracija

V tem imeniku je shranjena uporabniška konfiguracija Veyon Masterja. Konfiguracija vsebuje nastavitve za uporabniški vmesnik in računalniško izbiro zadnje seje.

Privzeto: %APPDATA%/Config

Zaslonske slike

Vse slikovne datoteke, ki so bile ustvarjene z uporabo funkcije posnetka zaslona, so shranjene v tem imeniku. V primeru, da želite zbrati datoteke v osrednji mapi, lahko tu določite drugačno pot imenikov.

Privzeto: %APPDATA%/Screenshots

Uporabniški vmesnik

Interval posodabljanja sličic

Ta nastavitev določa časovni interval, v katerem se posodobijo sličice računalnika v Veyon Master. Krajši je interval, večja je obremenitev procesorja na glavnem stroju in celotna obremenitev omrežja.

Privzeto: 1000 ms

Barva ozadja

This setting allows customizing the background color of the monitor view.

Privzeto: bela

Barva besedila

This setting allows customizing the color which is used for displaying the computer thumbnail caption in the monitor view.

Privzeto: črna

Napis sličice računalnika

This setting allows defining the caption for computer thumbnails in the monitor view. If the computer name is not important to users only the name of the logged on user can be displayed instead.

Privzeto: Uporabnik in ime računalnika

Vrstni red

This setting allows specifying the sort order for computers in the monitor view. If the caption is configured to display only user names it may make sense to change the sort order to Only user name as well.

Privzeto: Računalnik in ime uporabnika

Obnašanje

V zavihku :guilabel:`Obnašanje`so na voljo nastavitve za spreminjanje vedenja Veyon Master glede na zagon programa, mesto računalnika tako dobro, kot načini in funkcije.

Zagon programa

Opravite nadzor dostopa

You can use this option to define whether the possibly configured Nadzor dostopa do računalnika should also be performed whenever the Veyon Master application is started. Even though access control is enforced client-side in every case, this additional option assures, that users without proper access rights can not even start Veyon Master, making security even more visible.

Privzeto: onemogočeno

Samodejno izberi trenutno lokacijo

Privzeto so vsi računalniki, ki so bili izbrani pred tem, prikazani po zagonu Veyon Master. Če želite namesto tega prikazati vse računalnike na lokaciji glavnega računalnika, lahko to možnost omogočite. Veyon Master bo nato poskusil določiti lokacijo lokalnega računalnika s pomočjo konfiguriranega network object directory. Vsi računalniki na isti lokaciji bodo nato izbrani in prikazani. Da bi ta funkcija delovala pravilno, je potrebna pravilna nastavitev DNS v omrežju, tako da je mogoče obe imeni računalnikov razrešiti na naslove IP in iz povratne poizvedbe za naslove IP vrniti veljavna imena računalnikov.

Privzeto: onemogočeno

Samodejno prilagodi velikost računalniške sličice

Če je velikost sličic računalnika samodejno nastavljena ob zagonu Veyon Master (enak učinek kot ročni klik gumba Samodejno), lahko to možnost omogočite. Prej nastavljena velikost bo prezrta. Ta funkcionalnost je še posebej uporabna v povezavi z :ref:‘automatic location change <RefAutoSelectLocation>‘.

Privzeto: onemogočeno

Samodejno odpri izbrano okno računalnika

You can use this option to define that the computer select panel is opened upon program start by default.

Privzeto: onemogočeno

Lokacije računalnika

Prikaži samo trenutno lokacijo

Per default, the computer select panel lists all locations provided by the configured network object directory. If this option is enabled only the location of the master computer will be displayed instead. This can make the user interface more clear especially in larger environments with many locations.

Privzeto: onemogočeno

Dovolite ročno dodajanje skritih lokacij

When the option Show current location only is enabled the user can still be allowed to add otherwise hidden locations manually. If this option is enabled an additional button Add location is shown in the computer select panel. This button opens a dialog with all available locations.

Privzeto: onemogočeno

Skrij lokalni računalnik

Pri običajnih scenarijih uporabe pogosto ni zaželeno prikazati lastnega računalnika, saj bi s tem zagnali tudi globalno zagnane funkcije na svojem računalniku (npr. zaklepanje zaslona). Če omogočite to možnost, bo lokalni računalnik vedno prikrit za preprečitev takšnih težav.

Privzeto: onemogočeno

Hide own session

Similar to the Hide local computer option, enabling this option hides the own session from the computer list. This is only relevant when using the Multi session mode.

Privzeto: onemogočeno

Skrij prazne lokacije

In some situations the network object directory may contain locations without computers, for example due to specific LDAP filters. Such empty locations can be hidden automatically in the computer select panel by enabling this option.

Privzeto: onemogočeno

Skrij polje računalniškega filtra

The filter field for searching computers can be hidden through this option. This allows keeping the user interface as simple as possible in small environments.

Privzeto: onemogočeno

Načini in funkcije

Sproži izbrani način za odjemalske računalnike

Nekatere Veyonove funkcije spreminjajo način delovanja računalnika, npr. predstavitveni način ali način zaklepanja zaslona. Ti načini so omogočeni le enkrat in se v primeru fizičnega ponovnega zagona računalnika ne obnovijo. Če je ta možnost omogočena, se bo način uveljavil tudi po tem, ko bo povezava zaprta.

Privzeto: onemogočeno

Pokaži potrditveno okno za morebitna nevarna dejanja

Dejanja, kot sta ponovni zagon računalnika ali odjava uporabnikov, lahko povzročijo neželene stranske učinke, kot je izguba podatkov zaradi neshranjenih dokumentov. Da bi preprečili nenamerno aktiviranje takšnih funkcij, lahko s to možnostjo omogočite potrditveno pogovorno okno.

Privzeto: onemogočeno

Funkcija z dvojnim klikom

This setting allows defining a feature to be triggered whenever a computer is double-clicked. In most cases it’s desired to use the remote control or remote view feature here.

Privzeto: brez funkcije

Funkcije

Dva seznama v Features omogočata, da določite, katere funkcije so na voljo v Veyon Master. Posamezne funkcije lahko po potrebi onemogočite, tako da ustrezni gumbi in vnosi v kontekstnem meniju niso prikazani. To lahko pomaga poenostaviti uporabniški vmesnik, če se nekatere funkcije nikoli ne uporabljajo.

Funkcijo lahko premaknete iz enega seznama v drugega, tako da jo izberete in kliknete ustrezni gumb s puščico. Druga možnost je, da jo preprosto dvakrat kliknete, da jo premaknete na drug seznam.

Nadzor dostopa

Nadzor dostopa do računalnika

Ozadje skupin uporabnikov
Podpora uporabniške skupine zagotavlja uporabniške skupine in njihove člane (uporabnike), ki so potrebni za nadzor dostopa. Medtem ko je privzeta podpora primerna za skupine sistemskih uporabnikov, bo podpora LDAP omogočilo dostop do skupin uporabnikov LDAP/AD za nadzor dostopa.
Omogočite uporabo skupinam domen

Ko uporabljate nadzor dostopa v kombinaciji s privzetim podpornim sistemom, so za privzeto na voljo samo lokalne sistemske skupine. Če to možnost omogočite, lahko vse skupine v domeni, ki ji računalnik pripada, preverimo in uporabimo. Ta možnost ni na voljo za privzeto zaradi učinkovitosti delovanja. V okoljih z velikim številom skupin v domeni, ki opravljajo nadzor dostopa, lahko to traja veliko časa. V takšnih scenarijih bi morali razmisliti o nastavitvi LDAP/AD integration in uporabiti eno od *LDAP * ozadij.

Privzeto: onemogočeno

Dodeli dostop do vsakega preverjenega uporabnika (privzeto)
Če je izbrana shema za preverjanje pristnosti zadostna (npr. če uporabljate preverjanje pristnosti s ključnimi datotekami z omejenim dostopom do ključnih datotek), lahko to možnost omogočite. V tem načinu ni nadaljnje kontrole dostopa.
Omejite dostop do članov določenih skupin uporabnikov
V tem načinu je dostop do računalnika omejen na člane določenih skupin uporabnikov. Te pooblaščene skupine uporabnikov lahko konfigurirate v razdelku Uporabniške skupine, pooblaščene za dostop do računalnika.
Pravila za nadzor dostopa do procesov
Ta način omogoča podroben nadzor dostopa na podlagi uporabniško določenih pravil za nadzor dostopa in ponuja največjo prilagodljivost. Vendar pa je lahko njegova začetna nastavitev nekoliko bolj zapletena in zamudna, zato morate za začetno testiranje izbrati enega od drugih dveh načinov nadzora dostopa.

Uporabniške skupine, pooblaščene za dostop do računalnika

Konfiguracija tega načina nadzora dostopa je enostavna. Na levem seznamu so vse uporabniške skupine, ki jih ponuja izbrana osnova. Privzeto so to vse lokalne uporabniške skupine. Če je LDAP/AD Integration konfiguriran, so prikazane vse skupine uporabnikov LDAP. Zdaj lahko izberete eno ali več skupin in jih premaknete na seznam desno z ustreznimi gumbi med dvema seznamoma. Vsi člani vsake skupine na seznamu pravic lahko dostopajo do računalnika. Ne pozabite pozneje prenesti konfiguracije na vse računalnike.

Gumb Test v razdelku Kontrola dostopa lahko uporabite za preverjanje, ali ima določen uporabnik dostop do računalnika prek določenih skupin.

Pravila za nadzor dostopa

Nastavitev nabora pravil za nadzor dostopa, vključno s primeri uporabe, je podrobno opisana v poglavju Pravila za nadzor dostopa.

Ključi preverjanja pristnosti

Imeniki datoteke ključa

Za oba osnovna imenika je treba uporabiti spremenljivke lastnika mesta. Vse informacije o podprtih spremenljivkah najdete v razdelku Rezervirane spremenljivke za poti datotek. Na Windows se lahko namesto absolutnih poti uporabijo `poti UNC <https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Naming_Convention> `_.

Imenik datoteke z javnim ključem

The specified base directory contains subdirectories for each key name (e.g. user role) with the actual public key file inside. This allows setting individual access permissions for the subdirectories. The public key files are placed in the corresponding subdirectory below the base directory on both creation and import. When loading the respective public key file for authentication the Veyon Server uses this base directory as well.

Privzeto: %GLOBALAPPDATA%/keys/public

Imenik datoteke z zasebnim ključem

The specified base directory contains subdirectories for each key name (e.g. user role) with the actual private key file inside. This makes it possible to define individual access rights for the subdirectories. During creation and import, the private key files are placed in the corresponding subdirectory below the base directory. Veyon Master searches for accessible private key files under this base directory and uses the private key files to authenticate against the Veyon Server on client computers.

Privzeto: %GLOBALAPPDATA%/keys/private

Demonstracijski strežnik

Na konfiguracijski strani za demonstracijski strežnik lahko naredite nekaj finih nastavitev, da izboljšate delovanje demonstracijskega načina. Te nastavitve je treba spremeniti le, če zmogljivost ni zadovoljiva ali če je za prenos podatkov na voljo le majhna pasovna širina omrežja.

Interval posodobitve

S to možnostjo lahko nastavite interval med dvema posodobitvama zaslona. Čim manjši je interval, tem večja je hitrost osveževanja in bolj gladek je prenos zaslona. Nižja vrednost pa povzroči višjo obremenitev procesorja in večji omrežni promet.

Privzeto: 100 ms

Interval ključnega okvira

Med oddajanjem zaslona se na odjemalske računalnike pošljejo samo spremenjena območja zaslona (inkrementalne posodobitve), da se zmanjša omrežni promet. Te posodobitve se izvedejo posamično in asinhrono za vsakega odjemalca tako, da po določenem času odjemalci ne morejo več delovati sinhrono, odvisno od pasovne širine in latence. Zato se celotna vsebina zaslona (ključni okvirji) prenaša v rednih časovnih presledkih, tako da se sinhronizirana slika prikaže na vseh odjemalcih najkasneje, ko poteče interval ključa. Nižja kot je vrednost, večja je obremenitev procesorja in večji omrežni promet.

Privzeto: 10 s

Omejitev pomnilnika

Vsi podatki o posodobitvah zaslona so shranjeni v demonstracijskem strežniku v notranjem medpomnilniku in nato razdeljeni strankam. Če želite preprečiti, da bi notranji vmesni pomnilnik med dvema ključnima okvirjema zasedel preveč pomnilnika zaradi prevelikih posodobitev, se tukaj navedena vrednost uporabi kot omejitev. Ta omejitev je mehka omejitev, tako da se, če je presežena, poskuša posodobiti ključni okvir (tudi če interval ključnega okvirja še ni potekel), vendar medpomnilnik še vedno ohrani vse podatke. Medtem ko je presežena dvojna vrednost (trda omejitev), se medpomnilnik ponastavi. Če se med oddajanjem zaslona ponavljajo prekinitve ali zamude, je treba to vrednost povečati.

Privzeto: 128 MB

LDAP

Vse možnosti povezovanja Veyona z LDAP-združljivim strežnikom so podrobno opisane v poglavju LDAP/AD integracija.

Prenos datoteke

Starting with Veyon 4.5, an additional configuration page with settings related to the file transfer feature is available in the advanced view.

Imeniki

Če želite, da je konfiguracija splošna in neodvisna od uporabnika, morate uporabiti nadomestne spremenljivke namesto absolutnih poti v nastavitvah imenika. Vse informacije o podprtih spremenljivkah najdete v razdelku Rezervirane spremenljivke za poti datotek.

Default source directory

This directory will be opened by default when the user starts the file transfer feature and is asked for the files to transfer.

Default: %HOME%

Destination directory

All received files will be saved in this directory on the client side. Change it if you do not want to store received files in root of the user’s home directory.

Default: %HOME%

Možnosti

Remember last source directory
When the user is asked for files to transfer, the directory which files have been transferred from previously, is opened if this option is enabled. Disable this option to always open the default source directory.

Privzeto: omogočeno

Create destination directory if it does not exist

When using a destination directory other than the default one, it may happen that the destination directory does not exist. Keep this option enabled to create it automatically whenever receiving files on the client side.

Privzeto: omogočeno

WebAPI

Starting with Veyon 4.5, an additional configuration page with settings related to the WebAPI plugin is available in the advanced view.

Splošno

Enable WebAPI server

This option defines whether to start the WebAPI server along with the Veyon Service.

Privzeto: onemogočeno

Omrežna vrata

This setting specifies the network port at which the WebAPI server should listen for incoming requests.

Default: 11080

Connection settings

A connection refers to an authentication resource identified by a connection UUID.

Lifetime

Every connection is only valid for a certain period of time, regardless of its activity (in contrast to the idle timeout). This value can be changed to configure shorter or longer connection lifetimes.

Default: 3 h

Idle timeout

If no request is received for a certain connection for longer than specified by this setting, the connection is closed automatically.

Default: 60 s

Authentication timeout

This setting determines the time period within which a connection must be successfully authenticated. Unauthenticated connections will be closed automatically when timed out.

Default: 15 s

Maximum number of open connections

This setting limits the number of simultaneous open connections, e.g. to mitigate possible denial of service attacks.

Default: 10

Connection encryption

Use HTTPS with TLS 1.3 instead of HTTP

This option determines whether only HTTPS connections should be allowed instead of HTTP connections. When enabled, appropriate TLS certificate and private key files have to be configured as well.

Privzeto: onemogočeno

TLS certificate file
The path to the TLS certificate file for the HTTPS server.
TLS private key file
The path to the TLS private key file for the HTTPS server.

Rezervirane spremenljivke za poti datotek

Ograde spremenljivk je treba posredovati v obliki %VARIABLE% na vseh platformah.

%APPDATA%

This variable is expanded to the user-specific directory for application data stored by Veyon, e.g. ...\User\AppData\Veyon on Windows or ~/.veyon on Linux.

%HOME%

This variable is expanded to the home directory/user profile directory of the logged on user, e.g. C:\Users\Admin on Windows or /home/admin on Linux.

%GLOBALAPPDATA%

This variable is expanded to the system-wide directory for Veyon’s application data, e.g. C:\ProgramData\Veyon on Windows or /etc/veyon on Linux.

%TEMP%

This variable is expanded to the user-specific directory for temporary files, e.g. ...\User\AppData\Local\Temp on Windows or /tmp (or any path specified in the $TMPDIR environment variable) on Linux. Processes running with system privileges (Veyon Service, Veyon Server and all sub processes) use C:\Windows\Temp on Windows and /tmp on Linux.

Spremenljivke okolja

Veyon ocenjuje različne neobvezne spremenljivke okolja, ki omogočajo preglasitev privzetih nastavitev za nastavitve izvajanja, kot so ID seje, raven dnevnika in ključi za preverjanje pristnosti.

VEYON_AUTH_KEY_NAME

This variable allows explicitly specifying the name of the authentication key to use in case multiple authentication keys are available. This can be used to override the default behaviour of Veyon Master which uses the first readable private key even if multiple private key files are available.

VEYON_LOG_LEVEL

This variable allows overriding the configured log level at runtime, e.g. for debugging purposes.

VEYON_SESSION_ID

This variable allows overriding the session ID and is evaluated by Veyon Server. When multi session mode (multiple local and remote sessions on the same host) is enabled each Veyon Server instance has to use distinct network numbers for not conflicting with other instances. A server therefore adds the numerical value of this environment variable to the configured network port numbers to determine the port numbers to use. In the Imenik omrežnih objektov the absolute port (Veyon server port + session ID) must be specified along with the computer/IP address, e.g. 192.168.2.3:11104.