Uvod

O priročniku

Ta priročnik opisuje namestitev in konfiguracijo Veyona v računalniškem omrežju in je naslovljen na sistemske administratorje in tehnično izkušene uporabnike. Za končne uporabnike obstaja ločen uporabniški priročnik, ki opisuje uporabo in posamezne funkcije uporabniškega programa (Veyon Master).

V naslednjih razdelkih tega poglavja boste našli osnovne informacije o Veyonu in njegovih sestavnih delih, ki so temeljnega pomena za delovanje Veyona.

Poglavje Namestitev zajema namestitev Veyona na računalniku z operacijskim sistemom Windows ali Linux. Vsebuje tudi informacije o tem, kako izvesti ali izvajati avtomatizirano namestitev.

Poglavje Nastavitve pojasnjuje, kako konfigurirati in integrirati Veyon z orodjem za grafično konfiguracijo, medtem ko Navodila za konfiguracijo podrobno opisuje vse razpoložljive konfiguracijske nastavitve in možnosti. Informacije in primeri, kako povezati Veyon s strežnikom LDAP ali ActiveDirectory, lahko najdete v poglavju LDAP/AD integracija.

Veyon ima tudi vmesnik ukazne vrstice (CLI), ki se lahko uporablja za spreminjanje konfiguracije, avtomatizacijo Veyonovih nalog in uporabo ali nadzor nekaterih programskih funkcij. Vsi moduli in ukazi orodja ukazne vrstice so navedeni in razloženi v poglavju Vmesnik ukazne vrstice.

V primeru, da Veyon povzroča težave med namestitvijo ali konfiguracijo, je mogoče ukrepati, kot je opisano v poglavju Odpravljanje težav. Pogosto zastavljena vprašanja najdete v poglavju PZV - Pogosto zastavljena vprašanja.

Before upgrading to a new release series of Veyon it’s recommended to carefully read the Release notes for the respective version.

O programu

Veyon is a free and open source software for monitoring and controlling computers across multiple platforms. Veyon supports you in teaching in digital learning environments, performing virtual trainings or giving remote support. The following features are available in Veyon:

  • Spremljanje: pregled (učilnice) sobe s prikazom vsebine računalnikov v sličicah
  • Oddaljeni pogled ali nadzor računalnikov
  • Prenos zaslona učitelja na vse druge računalnike v realnem času (prikaz celotnega zaslona/demonstracijskega okna)
  • Zaklepanje računalnikov za nadzor pozornosti
  • Razdelitev dokumentov in drugih datotek študentom
  • Pošiljanje besedilnih sporočil študentom
  • Vklapljanje, ponovni zagon ali zaustavitev računalnikov na daljavo
  • Odjava uporabnikov
  • Zagon programov in odpiranje spletnih strani

Komponente

Veyon je v osnovi sestavljen iz glavne in storitvene komponente, ki uresničujeta interakcijo med računalniki učitelja in učenca (imenovana tudi glavni računalnik in računalnik odjemalca):

../_images/service-master-components.png

Podrobno je na voljo več komponent programske opreme, ki med seboj delujejo na različne načine:

../_images/architecture.png
Veyon Master
Uporabniški program, ki se lahko uporablja za spremljanje in nadzor drugih računalnikov ter uporabo dodatnih funkcij Veyona. Pri normalni uporabi program zažene končni uporabnik in prek storitve Veyon dostopa do drugih računalnikov.
Veyon storitev
A non-graphical service application which monitors user sessions on a computer and starts Veyon Server instances within these sessions. The service and its server subprocesses are required to run on all computers including teacher computers. If Veyon Server instances are started manually the Veyon Service is not required.
Veyon strežnik
Strežniška aplikacija, ki omogoča dostop do računalnika, kot tudi nadzor in uporabo funkcij. V rednem delovanju ta program samodejno zažene Veyon storitve in s povišanimi privilegiji, tako da ga uporabniki ne morejo prekiniti.
Veyon delavec
A helper program started by the server to provide specific functions in an isolated environment or in the context of the currently logged-on user. Those specific functions include the tray icon, the demo server on the teacher computer and the demo client on the student computers.
Veyon konfigurator
A configuration tool which allows configuring and customizing all components of a local Veyon installation through a graphical user interface. The program is started by the administrator with elevated privileges whenever necessary.
Veyon CLI
Orodje ukazne vrstice, ki poleg konfiguratorja Veyon omogoča različne prilagoditve konfiguracije, avtomatizirane naloge in uporabo nekaterih Veyon funkcij brez grafične interakcije. Program se izvaja interaktivno v ukazni vrstici ali skriptno nadzorovan z običajnimi skrbniškimi pravicami.

Arhitektura omrežja

Z vidika omrežja so vključene naslednje komponente in vrata TCP:

../_images/network-architecture.png