Можливості програми

У Veyon передбачено широкий спектр можливостей, за допомогою яких ви можете керувати комп’ютерами та отримувати доступ до комп’ютерів. Керування усіма доступними можливостями здійснюється за допомогою кнопок на панелі інструментів, а також контекстного меню пунктів окремих комп’ютерів.

Якщо ви наведете вказівник миші на якусь із кнопок на панелі інструментів, програма покаже контекстну панель підказки із коротким довідковим текстом, якщо підказки не було вимкнено. Натискання кнопки активує бажану можливість на усіх показаних комп’ютерах.

Користування функціональними можливостями на окремих комп’ютерах

Якщо ви хочете активувати певну функціональну можливість на окремому комп’ютері, клацніть правою кнопкою на пункті комп’ютера на панелі спостереження і виберіть бажану функціональну можливість з контекстного меню. Список пунктів контекстного меню буде сформовано динамічно, залежно від активних можливостей.

../_images/ContextMenu.png

Ви також можете вибрати декілька комп’ютерів на панелі спостереження, намалювавши за допомогою миші навколо усіх бажаних комп’ютерів прямокутник вибору:

../_images/select-computers.png

Крім того, ви можете натиснути клавішу Ctrl і додавати комп’ютери окремо до позначеного набору клацанням лівою кнопкою миші.

Режим спостереження

Типово, Veyon працює у режимі спостереження. У цьому режимі ви бачитимете загальний огляд усіх комп’ютерів і вміст екранів цих комп’ютерів у мініатюрах. Вміст зображень на екранах буде оновлюватися у режимі реального часу, отже ви можете спостерігати за діяльністю у вибраних місцях.

Якщо з’єднання з комп’ютером немає, замість вмісту екрана буде показано піктограму комп’ютера. Після запуску програми у початковому стані піктограму буде зафарбовано сірим. Щойно програмою убде виявлено, що комп’ютер є недоступним або доступ до нього буде заборонено, колір буде змінено на червоний.

Деякі з можливостей, які описано у наступних розділах, перемикають віддалені комп’ютері у інший режим. Ви можете вийти з відповідного режиму, знову увімкнувши режим спостереження.

../_images/FeatureMonitoringMode.png

Режим демонстрації

Для запуску презентації ви можете скористатися режимом демонстрації. У цьому режимі вміст екрана вашого комп’ютера або екрана комп’ютера учня буде транслюватися на усі комп’ютери і показуватися у режимі реального часу. Ви можете вибрати між повноекранним режимом і режимом демонстрації у вікні.

Під час повноекранної демонстрації вміст екрана вашого комп’ютера буде показано на увесь екран на віддалених комп’ютерах. У цьому режимі користувачі, які увійшли до системи не зможуть користуватися власними комп’ютерами для виконання інших завдань, оскільки усі пристрої введення даних буде заблоковано. У такий спосіб ви зможете повністю сконцентрувати увагу ваших учнів.

І навпаки, у режимі вікна користувачі можуть перемикатися між вікно демонстрації і вікнами запущених на їхніх комп’ютерах програм. Наприклад, учасники курсу можуть розташувати вікна обабіч одне від одного і намагатися паралельно виконати демонстровані кроки власноруч. Через це, пристрої введення даних у цьому режимі не блокуватимуться.

Щоб розпочати демонстрацію, вам слід відкрити меню демонстрації натисканням пункту Демонстрація:

../_images/DemoMenu.png

Далі, натисніть бажаний пункт у меню. Якщо ви хочете оприлюднити вміст екрана комп’ютера учня, позначте відповідний пункт до цього, щоб програма знала, вміст якого екрана слід транслювати.

Якщо ваш комп’ютер обладнано декількома моніторами, ви можете вибрати для трансляції лише зображення на одному з них. Для цього натисніть пункт відповідного екрана у меню демонстрації до того, як оприлюдните зображення.

Якщо ви вирішите полишити режим демонстрації, просто натисніть кнопку ще раз або скористайтеся кнопкою Спостереження для повернення у режим спостереження на загальному рівні. Для вимикання режиму демонстрації на окремих комп’ютерах можна також скористатися контекстним меню.

Блокування екранів

Ще одним способом привернути увагу учнів є використання можливості блокування екрана. Як і у режимі повноекранної демонстрації, усі пристрої введення даних на комп’ютерах учнів буде заблоковано. Учень просто не зможе скористатися комп’ютерами. Крім того, буде показано відповідне зображення блокування, щоб запобігти відволіканню уваги вікнами відкритих програм.

Натисніть кнопку Заблокувати, щоб заблокувати екрани усіх показаних комп’ютерів:

../_images/FeatureScreenLock.png

Якщо ви хочете розблокувати екрани, просто натисніть кнопку ще раз або натисніть кнопку Спостереження, щоб повернутися до режиму спостереження на загальному рівні.

Якщо слід заблокувати лише окремі комп’ютери, ви можете вибрати їх, як це описано у розділі Користування функціональними можливостями на окремих комп’ютерах, і скористатися пунктом блокування екрана у контекстному меню. Блокування екрана можна згодом вимкнути або за допомогою пункту Розблокувати, або перемиканням на режим Спостереження. Блокування екрана також може бути увімкнено спочатку на загальному рівні, а пізніше вимкнено для окремих комп’ютерів за допомогою контекстного меню.

Примітка

Через обмеження захисту у більшості операційних систем, вікно блокування не може бути показано, якщо на комп’ютері до системи не увійшов жоден користувач. Пристрої введення даних на таких комп’ютерах буде заблоковано, отже, користувачі просто не зможуть увійти до системи.

Віддалений доступ

Група можливостей віддаленого доступу складається з двох дуже подібних можливостей: Віддалений перегляд і Віддалене керування. У обох режимах доступу буде показано зображення на екрані віддаленого комп’ютера у повний розмір у окремому вікні. На відміну від режиму спостереження у головному вікні, ви зможете спостерігати за діями на віддаленому комп’ютері або втручатися у ці дії.

Можливості можна задіяти у різні способи. Залежно від налаштувань системи, однією з двох можливостей можна скористатися за допомогою подвійного клацання на пункті комп’ютера. Крім того, ви можете клацнути правою кнопкою миші на пункті комп’ютера, щоб відкрити контекстне меню і вибрати у ньому потрібний вам пункт.

Якщо вам потрібен доступ до комп’ютера, пункту якого немає на панелі спостереження, скористайтеся відповідною кнопкою на панелі інструментів:

../_images/FeatureRemoteAccess.png

У відповідь на натискання цієї кнопки буде відкрито вікно, у якому програма попросить вас вказати назву вузла комп’ютера, до якого ви хочете отримати доступ:

../_images/RemoteAccessHostDialog.png

Далі, буде відкрито нове вікно із панеллю віддаленого перегляду:

../_images/RemoteAccessWindow.png

У відповідь за декілька секунд буде показано зображення на екрані віддаленого комп’ютера, яке оновлюватиметься у режимі реального часу. У верхній частині вікна буде показано панель інструментів з кнопками, подібними до кнопок у головному вікні програми. Панель інструментів автоматично зникне за декілька секунд після встановлення з’єднання. Ви можете наказати програмі будь-коли показати цю панель навівши вказівник миші на верхню частину екрана.

Ви будь-коли можете змінити режим доступу під час роботи сеансу віддаленого доступу. Вам достатньо натиснути кнопку Віддалене керування або Лише перегляд. На кнопці буде показано не назву поточного режиму доступу, а назву режиму доступу, який буде встановлено після її натискання.

Щойно буде увімкнено режим Віддалене керування, програма почне передавати натискання клавіш, пересування вказівника миші та клацання кнопками миші на віддалений комп’ютер, отже ви зможете керувати ним як звичайний користувач. Втім, залежно від операційної системи, деякими клавішами або комбінаціями клавіш, зокрема Ctrl+Alt+Del, не можна буде скористатися безпосередньо. Якщо ви захочете скористатися цими клавіатурними скороченням, ви можете просто натиснути кнопку Надіслати скорочення. Натискання цієї кнопки відкриє меню, у якому ви зможете вибрати пункт бажаного клавіатурного скорочення:

../_images/RemoteAccessShortcutsMenu.png

Якщо меню було відкрито випадково, його можна знову закрити без виконання будь-яких дій повторним натисканням кнопки або натисканням клавіші Esc.

Якщо ви хочете перемкнути програму на режим повноекранного перегляду, ви можете скористатися кнопкою На весь екран. У повноекранному режимі напис на кнопці буде замінено на Вікно. Ви можете повернутися до звичайного режиму вікна натисканням цієї кнопки.

За допомогою пункту Знімок вікна ви можете створити знімок поточного вмісту вікна і зберегти його до файла, який пізніше можна буде переглянути. Докладніші відомості щодо знімків вікон можна знайти у розділах Панель знімків вікон та Знімки вікон.

За допомогою натискання кнопки Вийти ви можете закрити вікно віддаленого перегляду.

Вмикання, перезапуск та вимикання комп’ютерів

Можливості, Увімкнути, Перезавантажити і Вимкнути, корисні для адміністрування та приготування і стеження за курсами, а також іспитів. За допомогою відповідних пунктів ви можете віддалено вмикати, перезапускати та вимикати комп’ютери. Кнопки дій розташовано на панелі інструментів:

../_images/FeaturePowerControl.png

Натисніть відповідну кнопку, щоб увімкнути, перезапустити або вимкнути усі показані комп’ютери. Якщо ви хочете скористатися певною можливістю лише для окремих комп’ютерів, ви можете позначити пункти відповідних комп’ютерів і вибрати бажаний пункт дії із контекстного меню.

У Veyon 4.2 і новіших версіях реалізовано додаткові можливості з вимикання живлення. Відповідні пункти можна знайти у меню, яке можна відкрити натисканням кнопки Вимкнути:

../_images/PowerDownOptions.png

Доступними є такі дії:

Вимкнути зараз
Комп’ютери буде вимкнено негайно без подальшого показу діалогових вікон підтвердження дій.
Встановити оновлення і вимкнути
Якщо у операційній системі передбачено підтримку відповідної можливості, під час процедури вимикання буде встановлено усі доступні оновлення системи. Якщо доступних оновлень виявлено не буде, вимикання комп’ютера буде виконано негайно.
Вимкнути після підтвердження
За допомогою цього пункту можна наказати програмі питати у кожного із користувачів системи, чи слід вимикати відповідний комп’ютер. Якщо на певному комп’ютері не виявиться жодного користувача у системі, його буде вимкнено негайно.
Вимкнути по завершенню часу очікування

Вибір цього пункту призведе до відкриття діалогового вікна, у якому ви зможете вказати проміжок часу, по завершенню якого комп’ютери буде вимкнено:

../_images/PowerDownTimeInputDialog.png

Після підтвердження дії на усіх комп’ютерах буде показано вікно відліку, у якому програма повідомлятиме користувачам про те, що слід зберегти усі результати роботи і завершити роботу усіх програм.

Увага

Будь ласка, зауважте, що залежно від налаштувань програм, комп’ютери буде перезапущено або вимкнено без подальшого показу вікон підтвердження. Тому, якщо це можливо, завжди слід переконуватися, що користувачі системи зберегли усі відкриті документи і завершили роботу усіх програм. Таким чином можна запобігти небажаній втраті даних.

Примітка

Залежно від налаштувань мережі та параметрів систем окремих комп’ютерів, вмикання працює лише за певних технічних умов. Крім того, під час вмикання не виконується перевірка прав доступу, тому існує можливість вмикання комп’ютерів у інших комп’ютерних класах або навіть інших будинках. З цієї причини вам слід ретельніше ставитися до вибору комп’ютерів, якщо ви користуєтеся цією можливістю.

Вхід користувачів

За допомогою можливості Увійти можна увійти до облікового запису певного користувача на усіх комп’ютерах віддалено. Цю можливість реалізовано за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів:

../_images/FeatureUserLogin.png

У відповідь на натискання цієї кнопки буде показано діалогове вікно, у якому ви зможете вказати ім’я користувача та пароль для входу:

../_images/UserLoginDialog.png

Натисніть кнопку Гаразд, щоб здійснити вхід до облікового запису вказаного користувача.

Якщо ви хочете скористатися певною можливістю лише для окремих комп’ютерів, ви можете позначити пункти відповідних комп’ютерів і вибрати бажаний пункт дії із контекстного меню.

Примітка

Цією можливістю можна скористатися лише на тих комп’ютерах, до систем яких не увійшов жоден користувач. Щоб забезпечити коректність стану на усіх комп’ютерах, вам варто скористатися можливістю Примусове викидання користувачів з системи до того, як ви натиснете кнопку входу.

Підказка

Типовим призначенням цієї можливості є приготування до уроку шляхом входу до усіх комп’ютерів і попереднього запуску певних програм або відкриття певних сайтів.

Примусове викидання користувачів з системи

Кнопка Викинути доповнює можливості для керування базовими станами комп’ютера, описані у попередньому розділі. Цю кнопку розташовано на панелі інструментів:

../_images/FeatureUserLogoff.png

Натисніть відповідну кнопку, щоб виконати примусових вихід із системи для усіх користувачів на усіх показаних комп’ютерах. Якщо ви хочете скористатися певною можливістю лише для окремих комп’ютерів, ви можете позначити пункти відповідних комп’ютерів і вибрати бажаний пункт дії із контекстного меню.

Підказка

Типовим випадком використання цієї можливості є завершення заняття курсу для усіх учасників одночасно.

Увага

Будь ласка, зауважте, що залежно від налаштувань програм, користувачів, які увійшли до системи, буде викинуто з системи без подальшого показу вікон підтвердження. Тому, якщо це можливо, завжди слід переконуватися, що користувачі системи зберегли усі відкриті документи і завершили роботу усіх програм. Таким чином можна запобігти небажаній втраті даних.

Надіслати текстове повідомлення

Іншою можливістю взаємодії з користувачами є надсилання текстового повідомлення до окремого користувача або до усіх учасників курсу. Текстове повідомлення буде показано на комп’ютерах у формі вікна з повідомленням. Для надсилання текстового повідомлення передбачено кнопку Текстове повідомлення:

../_images/FeatureTextMessage.png

У відповідь на натискання цієї кнопки буде показано діалогове вікно, у якому ви зможете вказати повідомлення, яке буде показано:

../_images/TextMessageDialog.png

Натисніть кнопку Гаразд, щоб надіслати введене повідомлення.

Якщо ви хочете скористатися певною можливістю лише для окремих комп’ютерів, ви можете позначити пункти відповідних комп’ютерів і вибрати бажаний пункт дії із контекстного меню.

Виконати програму

Якщо певну програму має бути запущено на усіх комп’ютерах, ви можете скористатися пунктом дії Запустити програму на панелі інструментів. Щоб виконати цю дію, натисніть показану на панелі кнопку:

../_images/FeatureRunProgram.png

Залежно від того, додавали ви нетипові програми раніше чи програми було попередньо визначено адміністратором, буде відкрито контекстне меню або діалогове вікно. У першому випадку у меню буде показано список усіх доступних програм:

../_images/RunProgramMenu.png

Натисніть бажаний пункт, щоб запустити відповідну програму на усіх комп’ютерах. Крім того, ви можете натиснути останній пункт, Нетипова програма, щоб запустити програму, якої немає у списку. У відповідь буде відкрито діалогове вікно, у якому ви зможете вказати назву програми, яку слід запустити:

../_images/RunProgramDialog.png

Підтвердьте введені дані натисканням кнопки Гаразд. Будь ласка, зауважте, що часто відповідні програми не розташовано у каталозі, описаному змінною середовища PATH, тому вам слід вказати шлях до таких програм повністю, наприклад "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe".

Примітка

Щоб вилучити раніше додану нетипову програму, наведіть вказівник миші на відповідний пункт і натисніть клавішу Del.

Підказка

Для більшості програм ви можете передати аргумент з назвою файла, який має бути відкрито автоматично. Наприклад, якщо ви хочете, щоб на усіх комп’ютерах було відтворено відео, додайте шлях до файла відео, відокремлений від команди пробілом, наприклад "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" X:\Videos\Example.mp4.

Увага

Якщо у шляху до програми або назві файла містяться пробіли, вам слід взяти повний шлях і назву файла у лапки. Якщо цього не зробити, вхідні дані буде оброблено як параметри. Приклад: "C:\Program Files\LibreOffice 5\program\swriter.exe".

Відкрити сайт

Якщо вам потрібно, щоб для всіх учнів було відкрито певну сторінку сайта, ви можете наказати системі відкрити цю сторінку на усіх комп’ютерах. Для цього натисніть кнопку Відкрити сайт:

../_images/FeatureOpenWebsite.png

Залежно від того, додавали ви нетипові сайти раніше чи сайти було попередньо визначено адміністратором, буде відкрито контекстне меню або діалогове вікно. У першому випадку у меню буде показано список усіх доступних сайтів:

../_images/OpenWebsiteMenu.png

Натисніть бажаний пункт, щоб відкрити відповідний сайт на усіх комп’ютерах. Крім того, ви можете натиснути останній пункт, Нетиповий сайт, щоб відкрити сайт, якого немає у списку. У відповідь буде відкрито діалогове вікно, у якому ви зможете вказати адресу сайта, який слід відкрити:

../_images/OpenWebsiteDialog.png

Підтвердьте виконання дій натисканням кнопки Гаразд, і сайт буде відкрито.

Примітка

Щоб вилучити раніше доданий нетиповий сайт, наведіть вказівник миші на відповідний пункт і натисніть клавішу Del.

Передавання файлів

За допомогою можливості передавання файлів ви можете без проблем переносити файли на комп’ютери усіх учнів і, якщо потрібно, відкривати файли після перенесення. Спочатку натисніть кнопку Передавання файлів, щоб відкрити діалогове вікно для роботи з файлами, за допомогою якого ви зможете вибрати файли для передавання:

../_images/FeatureFileTransfer.png

Після вибору бажаних файлів буде відкрито саме діалогове вікно передавання файлів:

../_images/FileTransferDialogStart.png

У цьому діалоговому вікні можна буде вибрати параметри передавання файла. Типово, файли буде лише перенесено до домашнього каталогу користувача або каталогу профілю без перезаписування наявних файлів.

Перезаписати наявні файли
Позначте цей пункт, якщо наявні файли слід перезаписати. Такий перезапис може бути корисним, якщо ви хочете замінити застарілу версію файла або документа новою.
Лише передавання
У цьому режимі файли лише переноситимуться без виконання інших дій. Скористайтеся цим режимом для розповсюдження технічних матеріалів без додаткового втручання та відволікання учнів.
Передати і відкрити файли за допомогою пов’язаної програми
У цьому режимі перенесені файли буде відкрито у відповідній програмі, яку пов’язано із типом файла. Наприклад, текстові файли буде відкрито у текстовому процесорі. Скористайтеся цим режимом, щоб надати змогу учням розпочати роботу із наданими матеріалами негайно.
Передати і відкрити теку призначення
Якщо ви хочете перенести одразу декілька файлів, здебільшого, не варто автоматично відкривати усі ці файли одразу. Замість цього, можна відкрити теку призначення у вікні програми для керування файлами. Учні зможуть переглянути набір перенесених файлів і відкрити відповідні файли власноруч.

Після вибору бажаних параметрів натисніть кнопку Почати, щоб розпочати передавання файла. Тривалість передавання залежатиме від розміру файлів та кількості комп’ютерів. У нижній частині діалогового вікна буде показано смужку поступу із даними щодо загального поступу передавання даних. Щойно процес передавання буде завершено, ви зможете натиснути кнопку Закрити:

../_images/FileTransferDialogFinished.png

Знімок вікна

У Veyon передбачено можливість зберігати поточний вміст екрана одного або усіх комп’ютерів до файлів зображень. Натисканням кнопки Знімок вікна ви ініціюєте цю можливість для усіх показаних комп’ютерів:

../_images/FeatureScreenshot.png

Якщо ви хочете скористатися певною можливістю лише для окремих комп’ютерів, ви можете позначити пункти відповідних комп’ютерів і вибрати пункт дії Знімок вікна із контекстного меню.

Програма покаже вам дані щодо того, скільки знімків вікон було зроблено. Ви зможете переглянути зображення знімків на панелі знімків вікон і вилучити знімки, якщо вони виявилися непотрібними.