A program tulajdonságai

A Veyon számos olyan funkciót kínál, amelyek lehetővé teszik számítógépek vezérlését és elérését. Az összes rendelkezésre álló szolgáltatás elérhető az eszköztár gombjain, valamint az egyes számítógépek helyi menüjén keresztül.

Az egérmutatót az eszközsoron lévő egyes gombok fölé mozgatva, egy rövid súgószöveggel ellátott eszköztipp jelenik meg, kivéve, ha az eszköztippek használata le van tiltva. Egy gomb megnyomása aktiválhatja a kívánt funkciót az összes megjelenített számítógépen.

Funkciók használata egyes számítógépeken

Ha csak egy számítógépen kell aktiválni egy funkciót, a monitor nézetben jobb gombbal a számítógépre kell kattintani, és ki kell választani a kívánt funkciót a helyi menüből. A helyi menü bejegyzései az aktív funkcióktól függően dinamikusan jelennek meg.

../_images/ContextMenu.png

A monitor nézetben több számítógépet is ki lehet választani, az egy kiválasztó téglalapot rajzolva, amely tartalmazza az összes kívánt számítógépet:

../_images/select-computers.png

Alternatív megoldásként a Ctrl gomb lenyomva tartásával és egérkattintással külön-külön lehet számítógépeket hozzáadni a kiválasztáshoz.

Monitorozási mód

Alapértelmezés szerint a Veyon monitorozási módban fut. Ebben a módban áttekintést nyújt minden számítógépről, és a képernyők tartalmát bélyegképekben mutatja. A képernyő tartalma szinte valós időben frissül, így a kiválasztott helyszíneken minden tevékenységet figyelemmel lehet kísérni.

Mindaddig, amíg nincs kapcsolat egy számítógéppel, a képernyő tartalma helyett egy számítógép ikon jelenik meg. A program elindítása után az ikon kezdetben szürke színű. Amint a program észleli, hogy a számítógép elérhetetlen vagy a hozzáférés tiltott, a szín pirosra vált.

A következő szakaszokban ismertetett funkciók egy része a távoli számítógépeket más üzemmódra váltja. A monitorozási mód újbóli aktiválásával lehet kilépni az illető üzemmódból.

../_images/FeatureMonitoringMode.png

Bemutató mód

You can use the demonstration mode (demo mode) to start a presentation. In this mode, the content of your or a student’s screen is broadcasted to all computers and displayed in real time. You can choose between a full screen and a window demo.

A teljes képernyős demonstráció során a saját képernyő tartalma teljes képernyőn jelenik meg a távoli számítógépeken. A bejelentkezett felhasználók ebben a módban nem használhatják számítógépüket más feladatok elvégzéséhez, mivel ilyenkor minden bemeneti eszköz le van zárva. Ily módon a diákok teljes figyelme a bemutatóra irányul.

Ezzel szemben egy ablakos bemutató lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy válthassanak a bemutatóablak és a saját alkalmazásaik között. Például a kurzus résztvevői egymás mellé rendezhetik az ablakokat, és a bemutatóval párhuzamosan kipróbálhatják a bemutatott lépéseket. A bemeneti eszközök ezért ebben a módban nincsenek zárolva.

In order to start a demonstration, you have to open the demo menu by pressing the Demo:

../_images/DemoMenu.png

Now click the desired item in the menu. If you want to share a student’s screen, make sure to select it before so the program knows which screen to broadcast.

In case your computer is equipped with multiple screens, you can choose to only broadcast one of the screens. To do this, click the corresponding screen item in the demo menu before sharing your screen.

A bemutató mód ismételt elhagyásához egyszerűen újra meg kell nyomni a gombot vagy a Monitoring gombra kell kattintani a visszatéréshez a monitorozási módba. A helyi menü is használható az egyes számítógépek bemutató módjának leállítására.

Képernyők zárolása

A hallgatók figyelmét a képernyőzár funkció használatával is felhívhatjuk. A teljes képernyős bemutatóhoz hasonlóan a hallgatók számítógépén minden bemeneti eszköz zárolva van. A számítógépeket a továbbiakban nem használhatják a hallgatók. Ezen felül egy zár szimbólum jelenik meg, hogy megakadályozza a nyitott alkalmazások által okozott figyelemelterelést.

A Lock gomb lenyomása zárolja az összes megjelenített számítógépet:

../_images/FeatureScreenLock.png

A képernyők zárolásának feloldásához egyszerűen újra meg nyomni a gombot vagy a Monitoring gombra kell kattintani a visszatéréshez a monitorozási módba.

Ha csak egyes számítógépeket kell lezárni, akkor azokat a Funkciók használata egyes számítógépeken szakaszban leírtak szerint lehet kiválasztani, majd a helyi menüben a képernyőzár funkcióra kell kattintani. A képernyőzárat ezután a Unlock kiválasztásával vagy a Monitoring módra visszakapcsolással lehet deaktiválni. A képernyőzárat először globálisan is aktiválhatjuk, majd később az egyes számítógépek számára a helyi menüben deaktiválhatjuk.

Megjegyzés

A legtöbb operációs rendszer biztonsági korlátozása miatt a zár képernyő nem jeleníthető meg, ha egyetlen felhasználó nincs bejelentkezve. A bemeneti eszközök továbbra is zárolva vannak, így felhasználói bejelentkezés nem lehetséges.

Távoli elérés

The feature group remote access consists of two very similar features Remote view and Remote control. In both access modes, the screen of a remote computer is displayed in full size in a separate window. In contrast to the monitoring mode in the main window, you can watch the activities on a computer in detail or intervene yourself.

Ezek a szolgáltatások különféle módon aktiválhatók. A rendszer beállításától függően a két szolgáltatás egyike általában a számítógépre történő dupla kattintással indítható el. Alternatív megoldásként a jobb egérgombbal kattintva megnyitható a helyi menü, és kiválasztható a kívánt funkció.

Egy, a monitor nézetében nem látható számítógép eléréséhez a megfelelő eszköztár gomb használható:

../_images/FeatureRemoteAccess.png

A gomb megnyomása után megnyílik egy párbeszédpanel, amely bekéri az elérni kívánt számítógép gazdanevét:

../_images/RemoteAccessHostDialog.png

Utána új ablak nyílik meg a távoli elérési nézettel:

../_images/RemoteAccessWindow.png

Ezután néhány másodpercen belül megjelenik a távoli képernyő, és valós időben frissül. Az ablak tetején egy eszköztár jelenik meg, ahol a fő alkalmazáshoz hasonló gombok találhatóak. Az eszköztár néhány másodperccel a kapcsolat létrehozása után automatikusan eltűnik. Az egérmutatót a képernyő tetejére mozgatva lehet újra megjeleníteni az eszköztárat.

You can also change the access mode at any time during a running remote access session. All you need to do is click on the Remote control or View only button. The button does not show the current access mode, but the access mode that is changed when pressed.

As soon as you have entered the Remote control mode, your keystrokes, mouse movements and clicks are transmitted to the remote computer so that you can operate it as usual. However, depending on the operating system, certain special keys or key shortcuts such as Ctrl+Alt+Del cannot be used directly. If you want to use these shortcuts, you can use the button Send shortcut. Clicking this button opens a menu where you can select the desired shortcut:

../_images/RemoteAccessShortcutsMenu.png

Ha a menüt véletlenül nyitották meg, újra bezárható anélkül, hogy bármilyen művelet végrehajtódna ha újra ráklikkelünk a gombra vagy lenyomjuk az Esc billentyűt.

If you want to switch to fullscreen mode, you can use the Fullscreen button. In full screen mode, the button label changes to Window. You can easily switch back to window mode by clicking on it again.

The Screenshot function captures the current screen content and saves it to a file that can be displayed later. More information regarding screenshots can be found in sections Screenshots panel and Screenshots.

A Exit gomb bezárja a távoli elérés ablakot.

Számítógépek bekapcsolása, újraindítása és kikapcsolása

The features Power on, Reboot and Power down are helpful both for administrative purposes and for the preparation and follow-up of courses and exams. Using these functions, you can remotely power on, restart, or shut down computers. The corresponding buttons can be found in the toolbar:

../_images/FeaturePowerControl.png

Az összes megjelenített számítógép bekapcsolásához, újraindításához vagy leállításához a megfelelő gombra kell kattintani. Ha egy szolgáltatást csak egyes számítógépeken kell használni, akkor ki lehet választani a megfelelő számítógépeket, majd a kívánt elemet a helyi menüből.

A Veyon 4.2 és az újabb verziók további kikapcsolási lehetőségeket kínálnak. Ezeket a lehetőségeket egy menüből lehet kiválasztani ami a Power down gombra kattintással nyílik meg:

../_images/PowerDownOptions.png

A következő műveletek használhatóak:

Leállítás azonnal
A számítógépek azonnal ki lesznek kapcsolva további megerősítő párbeszédpanelek nélkül.
Frissítések telepítése és leállítás
Ha az operációs rendszer támogatja, a rendelkezésre álló rendszer-frissítések a leállítási folyamat során telepítve lesznek. Ha nem állnak rendelkezésre frissítések, az adott számítógép azonnal kikapcsol.
Leállítás a felhasználó jóváhagyása után
Ezzel a beállítással minden bejelentkezett felhasználó meg lesz kérde, hogy állítsa le az adott számítógépet. Ha nincs felhasználó bejelentkezve egy adott számítógépen akkor azonnal ki fog kapcsolni.
Leállítás a megadott idő lejárta után

Ennek a beállítási lehetőségnek a kiválasztásával megjelenik egy párbeszédpanel, ahol beállítható az az időtartam, amely után a számítógépek lekapcsolnak:

../_images/PowerDownTimeInputDialog.png

A párbeszéd elfogadása után minden számítógépen megjelenik egy visszaszámláló ablak, amely felszólítja a felhasználókat, hogy mentsék el munkájukat és zárják be az összes alkalmazást.

Figyelem

Fontos tudni, hogy a program beállításától függően a számítógépek további megerősítő párbeszédablakok nélkül újraindulnak vagy leállnak. Ezért mindig ellenőrizni kell, hogy a bejelentkezett felhasználók mentették-e az összes nyitott dokumentumot, stb., és ha lehetséges, bezárták az összes programot. Ez megakadályozza a nem kívánt adatvesztést.

Megjegyzés

Depending on the configuration of the network and the system settings of the individual computers, powering on only works under certain technical conditions. At the same time, there is no access permission check when you power on, so you may be able to power on computers in other rooms or locations. For this reason, pay attention to the selected computers when using this feature.

Log in users

The Log in feature allows logging in a particular user on all computers remotely. A corresponding button in the toolbar is available for this purpose:

../_images/FeatureUserLogin.png

After pressing the button, a dialog window opens in which you can enter the username and password to log in:

../_images/UserLoginDialog.png

Click on OK to log in the specified user.

Ha ezt a funkciót csak egyes számítógépeken kell használni, ki lehet választani a megfelelő számítógépeket, majd a kívánt elemet a helyi menüből.

Megjegyzés

This feature is only activated on computers on which no user is logged in. To ensure a consistent state on all computers consider using the Felhasználók kijelentkeztetése feature beforehand.

Tipp

A typical use case for this feature can be to prepare a course by logging in all computers and start programs or open websites in advance.

Felhasználók kijelentkeztetése

The Log off feature complements the possibilities described in the previous section to control basic computer states. A corresponding button in the toolbar is available for this purpose:

../_images/FeatureUserLogoff.png

Ennek a gombnak az aktiválásával, minden felhasználó ki lesz léptetve az összes megjelenített számítógépről. Ha ezt a funkciót csak egyes számítógépeken kell használni, ki lehet választani a megfelelő számítógépeket, majd a kívánt elemet a helyi menüből.

Tipp

Ennek a szolgáltatásnak egy tipikus felhasználási példája lehet egy kurzus egyszerre történő befejezése minden résztvevő számára.

Figyelem

Fontos tudni, hogy a bejelentkezett felhasználók - a program beállításától függően - további megerősítő párbeszédablakok nélkül ki lesznek léptetve. Ezért mindig ellenőrizni kell, hogy a bejelentkezett felhasználók mentették-e az összes nyitott dokumentumot, stb., és ha lehetséges, bezárták az összes programot. Ez megakadályozza a nem kívánt adatvesztést.

Szöveges üzenet küldése

Another possibility for user interaction is to send a text message to individual or all course participants. The text message is displayed on the computers in the form of a message window. The Text message button is available for this purpose:

../_images/FeatureTextMessage.png

A gomb megnyomása után megnyílik egy párbeszédpanel, amelyen megadható a megjelenítendő üzenet:

../_images/TextMessageDialog.png

Az OK gombra kattintva lehet elküldeni az üzenetet.

Ha ezt a funkciót csak egyes számítógépeken kell használni, ki lehet választani a megfelelő számítógépeket, majd a kívánt elemet a helyi menüből.

Program futtatása

Ha egy adott programot minden számítógépen el kell indítani, akkor az eszköztáron a :guilabel: Run program funkciót kell használni. Ehhez kattintson a megjelenített gombra:

../_images/FeatureRunProgram.png

Attól függően, hogy korábban hozzá lettek-e adva egyéni programok, vagy a programokat az adminisztrátor előre meghatározta-e, megjelenik egy felugró menü vagy egy párbeszédablak. Az előbbi esetben az összes elérhető program megjelenik a menüben:

../_images/RunProgramMenu.png

Click the desired item to start the respective program on all computers. Alternatively click the last item Custom program to run a program that is not listed. This will open a new dialog window. In this dialog you can enter the name of the program to run:

../_images/RunProgramDialog.png

Confirm this dialog with OK to run the program. Please note, that a program often is not located in the program path environment so that you have to specify the complete path to the program, e.g. "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe".

Megjegyzés

To remove a previously added custom program, move the mouse over the according item and press the Del key.

Tipp

A legtöbb programnak argumentumként át lehet adni azt a fájlnevet, amelyet automatikusan meg kell nyitnia. Például, ha videót szeretnénk lejátszani az összes számítógépen, akkor hozzá kell adni a videofájl elérési útvonalát, egy szóköz után, pl.: "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" X:\Videos\Example.mp4.

Figyelem

Ha a program elérési útja vagy a fájlnév szóközöket tartalmaz, akkor a teljes elérési utat és a fájlnevet minden esetben idézőjelek közé kell tenni. Ellenkező esetben a bemenet részei paraméterekként lesznek értelmezve. Például: "C:\Program Files\LibreOffice 5\program\swriter.exe".

Weboldal megnyitása

If you want all students to open a specific website, you can automatically let that website open on all computers. Use the Open website button to do so:

../_images/FeatureOpenWebsite.png

Attól függően, hogy korábban hozzá lettek-e adva egyéni weboldalak, vagy a weboldalakat az adminisztrátor előre meghatározta-e, megjelenik egy felugró menü vagy egy párbeszédablak. Az előbbi esetben az összes elérhető weboldal megjelenik a menüben:

../_images/OpenWebsiteMenu.png

Click the desired item to open the respective website on all computers. Alternatively click the last item Custom website to open a website that is not listed. This will open a new dialog window. In this dialog you can enter the address of the website to open:

../_images/OpenWebsiteDialog.png

A weboldal megnyitásához az OK gombra kattintva el kell fogadni ezt a párbeszédpanelt.

Megjegyzés

To remove a previously added custom website, move the mouse over the according item and press the Del key.

Fájlátvitel

Using the file transfer feature you can easily transfer files to all students and optionally open the transferred files afterwards. First click the File transfer button to open a file dialog which allows you to select the files to transfer:

../_images/FeatureFileTransfer.png

A kívánt fájlok kiválasztása után megnyílik a tényleges fájlátviteli párbeszédpanel:

../_images/FileTransferDialogStart.png

Ebben a párbeszédpanelen további lehetőségeket lehet kiválasztani a fájlátvitel megkezdése előtt. Alapértelmezés szerint a fájlok csak bekerülnek a felhasználó saját- vagy profilkönyvtárába a meglévő fájlok felülírása nélkül.

Fájlok felülírása
Ennek a beállításnak az engedélyezése felülírja az esetleg már létező fájlokat. Ez hasznos lehet a fájl vagy dokumentum egy régebbi verziójának újabbra cseréléséhez.
Csak átvitel
Ebben a módban csak a fájlok kerülnek továbbításra további műveletek végrehajtása nélkül. Ezzel a móddal előzetesen csendben lehet kiosztani a tananyagot anélkül, hogy az zavarná a hallgatókat.
Átvitel és a fájl(ok) megnyitása a társított programmal
Ebben az üzemmódban az átvitt fájlok azzal a programmal lesznek megnyitva, amely az adott fájltípushoz társítva van. Például a szöveges dokumentumok megnyílnak a telepített szövegszerkesztő programban. Ez a mód arra használható, hogy a hallgatók azonnal elkezdjenek dolgozni a mellékelt anyagokkal.
Átvitel és a célmappa megnyitása
Ha egyszerre több fájlt kell átvinni, akkor a legtöbb esetben nem jó választás az automatikus megnyitás. Ehelyett a célmappa megnyitható egy fájlkezelő ablakban, ahol a hallgatók megtekinthetik, és maguk nyithatják meg a kívánt átvitt fájlokat.

After choosing the desired options click the Start button to start the file transfer. Depending on the size of the files and the number of computers this may take a while. A progress bar with the total progress is shown at the bottom of the dialog. After the transfers have been completed, you can click the Close button to finish:

../_images/FileTransferDialogFinished.png

Képernyőkép

Veyon allows you to save the current screen content of single or all computers in image files. By clicking the button Screenshot you trigger the feature for all displayed computers:

../_images/FeatureScreenshot.png

If you want to use this feature for individual computers only, you can select the respective computers and select the item Screenshot from the context menu.

You will then receive an information message about how many screenshots have been taken. You can now view the images in the screenshots panel and delete them if necessary.