Redaktsiooniteated

See peatükk sisaldab teavet muudatuste kohta erinevates Veyoni väljalaseseeriates. Enne Veyoni vanemast versioonist uuendamist peaksite need hoolikalt läbi lugema. Kui seda pole õigesti migreeritud, võib vanemate sätetega Veyoni uuemate versioonide kasutamine halvimal juhul põhjustada turvaküsimusi, näiteks väärkäituvad juurdepääsu kontrollreeglid.

Üksikute väljalasete väljalaskemärkmed leiate lehelt `Veyoni väljalasked <https://github.com/veyon/veyon/releases> `_.

Konfiguratsiooni värskendamine

Muutuste tõttu Veyonis ja selle pistikprogrammides võib juhtuda, et Veyoni väljalaskeseeriate vahel muutuvad nii konfiguratsioonivõtmed kui ka väärtused. Üldiselt on Veyonil sisseehitatud mehhanismid vanade konfiguratsioonivõtmete ja -väärtuste lugemiseks ning nende käitamiseks sisemiselt migreerimiseks. See tagab, et Veyon töötab pärast tarkvara värskendamist tavapäraselt. Ikka on tungivalt soovitatav alati süsteemi salvestatud Veyoni konfiguratsiooni uuendada. Seda saab teha kahel viisil:

 1. Käivitusajaga migreeritud konfiguratsiooni püsivaks salvestamiseks ja rakendamiseks avage Veyon Konfiguraator ja klõpsake nuppu :guilabel:`Rakenda ‚.
 2. Konfiguratsiooni värskendamiseks konfiguratsioonimooduli käsu värskendamise käsu kaudu kasutage käsurea liidest.

Kui teist meetodit ei kasutata kõigis arvutites automatiseeritud viisil, tuleb uuendatud konfiguratsioon seejärel eksportida kõikidesse teistesse arvutitesse .

Konfiguratsioonivõtmete ümbernimetamise korral hoitakse vanu klahve alati ühilduvuse huvides, võimaldades eelmisele versioonile lihtsamalt tagasi minna. Tulevases versioonis on puhastusmehhanism, mis eemaldab kõik pärandkonfiguratsioonivõtmed.

Veyon 4.6

Ülevaade

Most notably in Veyon 4.6 the remote access module has been redesigned to reuse the computer connection of the main window. This way users get instant access to computers when starting the remote control or view feature and no longer have to wait until the connection has been established (which could take up to several seconds). Also users can now press and hold the left mouse button on a computer. This shows the computer’s screen in fullscreen and realtime until the mouse button is released again. Veyon CLI gained two new modules for managing plugins and features. This allows starting and stopping Veyon features remotely on the command line, e.g. for scripting and automation tasks. On Linux the Veyon Service component has been greatly improved to start and stop Veyon Server instances more reliably on session changes (user logon/logoff etc.). In addition to the existing single and multi session modes, there’s now a new active session mode on Windows which starts a single Veyon Server instance for the currently active local or remote session. This is very useful for environments in which some students are logged in locally while others access unoccupied computers via RDP from home.

Since mostly only a few specific modules have been changed or enhanced, there’s a rather low risk for regressions in general. Especially Linux users are advised to upgrade soon to solve problems with the Veyon Service.

 • Tuum
  • Protocol errors during the initial authentication phase are handled more reliably. This fixes problems when connecting to incompatible servers accidentally.
 • CLI
  • The plugin and feature modules have been added.
  • The config and shell plugins have been integrated as static modules.
 • Pistikprogrammid
  • Demo: The visual feedback when (re-)connecting has been redesigned.
  • DesktopServices: The Run program feature has been renamed to Start application.
  • RemoteAccess: The visual feedback when (re-)connecting has been redesigned.
  • RemoteAccess: The computer connection of the main window is reused if available resulting in immediate access to the remote computer.
  • RemoteAccess: The remote cursor is no longer used in view only mode to prevent occasionally observed render artifacts.
  • UserSessionControl: Non-user sessions (such as display manager/login screen sessions) are no longer terminated by the user logoff feature.
  • WebAPI: An error code has been added to report protocol errors occuring while connecting to the Veyon Server.
  • WebAPI: The connection limit is enforced at the HTTP server level already to properly report the connection limit reached error instead of timing out.
  • WebAPI: Skip ping for hosts which no connection could be established to. This allows using a higher connection limit on Linux when the number of open file descriptors is limited.
 • Linux
  • SHM support is being detected more reliably.
  • Logging off users is now initiated properly through the environment-specific session manager while systemd-logind is used as fallback only. This fixes the display manager (especially GDM3) not being shown again after logoff.
  • Reboot and power down via systemd-logind has been improved while the environment-specific session manager is used as fallback only. The reboot and poweroff binaries are not used any longer.
 • Master
  • In addition to the hostname, the computer display name is shown in the tooltip of a computer.
  • A computer’s screen is shown in fullscreen and realtime while pressing and holding the left mouse button on a computer.
  • For Linux clients, [no user] is displayed as the user name instead of the name of the display manager user.
 • Server
  • Hostnames of connected computers (shown in the tooltip of the tray icon) are now reverse resolved in background to keep connections responsive.
 • Windows
  • The 3rdparty component UltraVNC has been updated to the latest version.
  • The new Active session mode has been implemented.
  • Querying local and domain user groups has been improved to share more code in common and log more details in case of errors.
  • The Veyon Service additionally depends on the LanmanWorkstation and LSM services to improve reliability on start.
  • Several 3rdparty libraries have been updated (Qt 5.12.11 snapshot, OpenSSL 1.1.1l, TurboJPEG 2.1.1)

Struktuurimuutused

In Veyon 4.6 the Run program feature has been renamed to Start application but works identically.

Konfiguratsioonimuutused

One configuration key has been renamed in Veyon 4.6. When upgrading to Veyon 4.6 or newer this new configuration key will be populated with the value of the old key automatically.

Vana nimi Uus nimi
DesktopServices/PredefinedPrograms DesktopServices/PredefinedApplications

Veyon 4.5

Ülevaade

Veyon 4.5 on alates Veyon 4.0-st kõige rohkem muudatusi sisaldav väljalaskeseeria. Kõige olulisem on see, et Veyon 4.5 sisaldab uut WebAPI pistikprogrammi, mis võimaldab HTTP-ühenduse kaudu arvutitele juurde pääseda 3. osapoole toodete kaudu. Veyon Master tutvustab uusi jälgimispaneele * Slideshow * ja * Spotlight *. Demorežiimi on oluliselt laiendatud ja täiustatud. Nüüd on võimalik oma ekraani asemel õpilase ekraani lihtsalt jagada. Keskkondades, kus Veyon Master’i töötava arvutiga on ühendatud mitu monitori, saab kasutaja valida, kas jagada ainult konkreetset monitori. Veelgi enam, demorežiimi jõudlus ja reageerimisvõime on tänu demoserverile nüüd mitmikeermelistele palju parem. Samal ajal keskendub Veyon 4.5 rakenduste ja töölaua virtualiseerimiskeskkondadele, pakkudes laiendatud ja täiustatud mitme seansi tuge. Lisaks on Linuxis lahendatud erinevad ühilduvusprobleemid ja failiedastuse pistikprogramm sai konfiguratsioonilehe.

 • Tuum
  • Funktsiooni pistikprogrammi API on muudetud.
  • Töötajate protsesside esilekutsumist ja nendega suhtlemist on parandatud, mille tulemuseks on teatud Veyoni funktsioonide, näiteks demorežiimi, usaldusväärsuse suurenemine.
  • Seansi ID-sid hallatakse nüüd sisemiselt. See võimaldab seansi ID uuesti kasutada pärast kasutaja seansi sulgemist. RDP seansi ID-sid (mida pidevalt suurendatakse) ei kasutata enam serveri pordinumbrite arvutamiseks.
 • Konfiguraator
  • Kasutajaliidese mitut osa on täiustatud.
  • Uute Veyon Master funktsioonide seaded on lisatud.
 • Pistikprogrammid
  • Demo server on ümber töötatud mitmekesiseks, mis parandab jõudlust ja reageerimisvõimet, eriti paljude klientide puhul.
  • Demo: kasutaja ekraani jagamiseks oma ekraani asemel on lisatud funktsioon.
  • Demo režiimid (aken / täisekraan) on tehtud alamfunktsioonideks, mida kuvatakse rippmenüüs.
  • Demo: lisati funktsioon, et jagada ainult ühte mitmest enda ekraanist.
  • Faliedastus: lisatud on konfiguratsioonileht, mis võimaldab konfigureerida lähte- ja sihtkaustu.
  • Kaugpääs: Kasutajanimi kuvatakse nüüd akna pealkirjas.
  • WebAPI: lisati uus pistikprogramm, mis pakub RESTful API-d Veyon Serveri eksemplaridele juurdepääsemiseks.
 • Linux
  • Taaskäivitamise / väljalülitamise funktsioonid eelistavad nüüd kasutada systemd-logini.
  • Taaskäivitamise / väljalülitamise funktsioonid otsivad nüüd kahendfaile kataloogidest / sbin ja / usr / sbin, kui neid pole keskkonnamuutuja PATH sees.
  • Veyon Serveri usaldusväärsemaks käivitamiseks on kasutaja seansi halduskoodi täiustatud.
  • Ekraaniluku funktsioon töötab nüüd enamikus töölaua keskkondades korralikult.
 • Master
  • Uus slaidiseansi paneel vaatab läbi kõik arvutid ja näitab lühikese aja jooksul iga arvuti suurendatud vaadet.
  • Uus Spotlighti paneel näitab reaalajas ühte või mitut arvutit. See võimaldab erilist tähelepanu vajavatel kasutajatel silma peal hoida.
  • Arvutiikoonide suurust reguleeritakse nüüd alati automaatselt, kui paneeli suurust muudetakse või arvuteid lisatakse või eemaldatakse.
  • Olekud ja paneelide suurused salvestatakse nüüd programmi sulgemisel ja taastatakse järgmisel käivitamisel.
  • Arvutiikoonide kuvasuhe on nüüd reguleeritud ekraani originaalsuurusega.
 • Server
  • Nüüd kuvatakse teatis nii mittetäieliku kui ebaõnnestunud autentimiskatse kohta.
  • Lisatud on väliste VNC-serverite tugi ilma konfigureeritud autentimise / paroolita.
 • Windows
  • Kuulamisdraiver on nüüd mitme seansi režiimis keelatud, et vältida RDP-seansside riputamisega seotud probleeme.
  • The 3rdparty component UltraVNC has been updated to the latest version.
  • Mitu 3. osapoole teeki on värskendatud (Qt 5.12.11 hetktõmmis, OpenLDAP 2.4.56, OpenSSL 1.1.1h)

Suure arvu muudatuste tõttu on regressioonide risk keskmiselt suur. Seetõttu tuleks enne rakendamist põhjalikult testida eriti algset versiooni (v4.5.0).

Struktuurimuutused

Veyon 4.5-s pole struktuurimuutusi.

Konfiguratsioonimuutused

Veyon 4.5-s on ümber nimetatud mitu konfiguratsioonivõtit. Veyon 4.5-le või uuemale versioonile üleviimisel täidetakse uued konfiguratsioonivõtmed automaatselt vanade võtmete väärtusega.

Vana nimi Uus nimi
Network/PrimaryServicePort Network/VeyonServerPort
„Master / võrgu automaatne reguleerimine“ „Master / Automaatne ikooni suurus“
Master/LocalComputerHidden Master/HideLocalComputer
Master/ComputerFilterHidden Master/HideComputerFilter

Veyon 4.4

Ülevaade

Veyon 4.4 on enamasti identne Veyon 4.3-ga. Kõige tähelepanuväärsem muudatus on uuendatud VNC ja võrgupakk, mis tagab veelgi suurema töökindluse. Seetõttu kasutab Veyon 4.4 kliendiarvutitega ühenduse loomisel veidi erinevaid tehnikaid ja sätteid, nii et uut versiooni tuleks enne juurutamist põhjalikult testida. Peale selle on regressioonide oht väga madal.

Struktuurimuutused

Veyon 4.4-s pole struktuurimuutusi.

Konfiguratsioonimuutused

Ühtegi konfiguratsioonivõtit pole muudetud ega ümber nimetatud. VNC ja võrgupinu erinevad sisemised sätted (näiteks ajalõpp ja intervallid) on silumise ja häälestamise eesmärgil käsureal konfigureeritavad.

Veyon 4.3

Ülevaade

Veyon 4.3 on enamasti identne Veyon 4.2-ga. Lisatud on uus pistikprogramm, mis võimaldab konkreetse kasutaja sisselogimist kõigis arvutites eemalt. Konfigureeritud CLI-moodulit on täiustatud, et arukamalt käsitleda konkreetseid andmetüüpe (näiteks JSON-andmeid ja suvandite indekseid). Veyon 4.3 versioonile üleminek ei nõua konfiguratsiooni muutmist. Kuna lisatud on ainult uus pistikprogramm ja mõnda CLI mooduli „config“ käsku on laiendatud, on regressioonide oht väga madal.

Struktuurimuutused

Veyon 4.3-s pole struktuurimuutusi.

Konfiguratsioonimuutused

Ühtegi konfiguratsioonivõtit pole muudetud ega ümber nimetatud. Ainsad uued konfiguratsioonivõtmed on otseselt seotud uue kaugsisselogimise funktsiooniga ja neid ei pea tavaliselt muutma.

Veyon 4.2

Ülevaade

Veyon 4.2 jätkab Veyon 4 peamist väljalaskesarja paljude sisemiste moderniseerimiste, kasutajaliidese optimeerimise ja jõudluse täiustamisega paljudes valdkondades. Veyon 4.2 loob aluse kaubanduslikele lisandmoodulitele, mida pakutakse alates 2019. aasta teisest poolest. Järgmised uued funktsioonid ja täiustused leiate versioonist Veyon 4.2:

 • Tuum
  • Võrguobjektide haldamise kiht on muudetud, et võimaldada mitmetasandiliste hierarhiate kasutamist kaubanduslikes lisandmoodulites.
  • Mõnes riigis on kasutajaliidese keele automaatset tuvastamist täiustatud (näit kasutage saksa keelt Austrias või Šveitsis).
  • Logiteadete kontekstiteavet on täiustatud.
 • Master
  • Nüüd saab arvuti sordijärjestust konfigureerida.
  • Sisemisi andmemudeleid on täiustatud, mis tagab suurema stabiilsuse ja usaldusväärsuse.
  • Viivituste vähendamiseks on ühenduse ja sõnumite haldamine paranenud.
 • Konfiguraator
  • Lisatud on uued vaaterežiimid „Standard“ ja „Laiendatud“.
  • Lisatud on autentimistesti funktsioon.
 • Pistikprogrammid
  • Uus failiedastuse pistikprogramm võimaldab faile saata kõigile kasutajatele ja neid soovi korral automaatselt avada.
  • Wake-on-LAN-i saab CLI-s kasutada toitemooduli kaudu.
  • Sisseehitatud võrguobjektide kataloog sai toe veeruga CSV-failide importimiseks.
  • Väljalülitusfunktsioon toetab täiendavaid võimalusi värskenduste installimiseks, väljalülituse kinnitamiseks või välja lülitamiseks pärast ajalõpu lõppu.
  • Kasutajad saavad nüüd vastavasse menüüsse lisada kohandatud programme ja veebisaite.
  • Pisipiltide värskendusi saab aeglustada, kui demorežiim on aktiivne. See parandab jõudlust ja vähendab võrguliiklust.
 • LDAP
  • Konfiguratsioonilehtedele on lisatud sirvimisnupud.
  • Lisatud on arvuti kuvanime uus atribuut.
  • Arvuti atribuutide päringud on optimeeritud, et vähendada LDAP/AD-serveri koormust.
  • Juurdepääsukontrollis kasutatavad arvuti asukoha päringud on fikseeritud, kui asukohtadena kasutatakse konteinereid/OU-sid.
  • Integreerimistestide tulemussõnumeid on täiustatud.
 • Linux
  • Lisatud on platvormispetsiifiliste seadistustega konfiguratsioonileht.
  • Kasutajate autentimiseks kasutatakse nüüd PAM-teenuse „su“ asemel sisselogimist.
  • Lisatud on kohandatud PAM-teenuse, näiteks „veyon“, tugi.
 • Windows
  • Lisatud on platvormispetsiifiliste seadistustega konfiguratsioonileht.
  • Platvormispetsiifilist võrgukoodi on usaldusväärsemate võrguühenduste loomiseks täiustatud.
  • Juhtudel, kui SSPI-põhine mehhanism ei tööta, on lisatud alternatiivne autentimismehhanism.
  • Ekraaniluku funktsioon saab nüüd keelata ja peita tegumiriba, nuppu Start ja menüüd Start.
  • Selle aluseks olevat Qt raamistikku on värskendatud LTS-i versioonile 5.12, mis tagab parema Windows 10 toe.
  • Sisseehitatud UltraVNC serveri jõudlust ja turvalisust on parandatud.

Struktuurimuutused

Alustades Veyon 4.2-st, kasutatakse vajaduse korral ruum asemel üldisemat mõistet asukoht. See mõjutab nii kasutajaliidese kui ka konfiguratsioonivõtmete nimesid. Sõnastust on muudetud, et paremini kajastada arvutite asukohta mitmetasandilistes hierarhiates.

Veyon 4.2-s on käsurea utiliit ümber nimetatud „veyon-cli“. Kõik vana nime „veyon-ctl“ esinemised teie skriptides ja installiprogrammides tuleb vastavalt asendada. Windowsis on olemas ka uus konsooliväline versioon „veyon-wcli“, mis võimaldab toiminguid automatiseerida ilma käsurea akna hüpikuid ärritamata.

Linuxis on systemd üksus ümber nimetatud „veyon-service.service“ -st „veyon.service“ -ks.

Puhtama kasutajaliidese esitamiseks ei näita Veyon Konfiguraator enam kõiki seadistusvõimalusi vaikimisi. Kui jätate teatud täpsemad valikud vahele, saate menüü Vaade‘ abil vaate vahetada :guilabel:`Laiendatud.

Konfiguratsioonimuutused

Veyon 4.2-s on mitu konfiguratsioonivõtit ümber nimetatud. Veyon 4.2-le või uuemale versioonile üleviimisel täidetakse uued konfiguratsioonivõtmed automaatselt vanade võtmete väärtusega.

Vana nimi Uus nimi
„Teenus/SoftwareSASEnabled“ Windows/SoftwareSASEnabled
Master/AutoSwitchToCurrentRoom Master/AutoSelectCurrentLocation
Master/OnlyCurrentRoomVisible Master/ShowCurrentLocationOnly
Master/ManualRoomAdditionAllowed Master/AllowAddingHiddenLocations
Master/EmptyRoomsHidden Master/HideEmptyLocations
Master/OpenComputerManagementAtStart Master/AutoOpenComputerSelectPanel
Master/ConfirmDangerousActions Master/ConfirmUnsafeActions
LDAP/UserLoginAttribute LDAP/UserLoginNameAttribute
LDAP/ComputerRoomMembersByAttribute LDAP/ComputerLocationsByAttribute
LDAP/ComputerRoomMembersByContainer LDAP/ComputerLocationsByContainer
LDAP/ComputerRoomAttribute LDAP/ComputerLocationAttribute
LDAP/ComputerRoomNameAttribute LDAP/LocationNameAttribute

Veyon 4.1

Ülevaade

Veyon 4.1 oli Veyon 4 esimene funktsioonide väljalaske seeria. Kuigi see pole lõpptarbijale nähtav, on kõige tähelepanuväärsem muudatus platvormi toe modulariseerimine, st kõik platvormispetsiifilised funktsioonid on viidud erinevatesse pistikprogrammidesse. See on märkimisväärselt parandanud üksikute platvormide tuge ja hõlbustanud edaspidiste platvormide toetamist. Lisaks sellele pakub Veyon 4.1 võrreldes 4.0-ga palju täiustusi ja uusi funktsioone:

 • Tuum
  • Kõik konfiguratsioonis olevad paroolid on nüüd krüptitud.
  • Platvormispetsiifiline kood on teisaldatud platvormi pistikprogrammidesse.
 • Master
  • Arvuteid saab nüüd korraldada pukseerimisega.
  • Lisatud on nupp väljalülitatud arvutite peitmiseks.
  • Värskendamisintervall, taustavärv ja pisipiltide pealdised on nüüd konfigureeritavad.
 • Pistikprogrammid
  • Nii Konfiguraatori kui ka käsurea autentimisvõtmete haldamine on täielikult üle vaadatud.
  • Arvuteid ja ruume saab nüüd hallata käsureal.
  • Arvuteid ja ruume saab nüüd importida CSV- ja tekstifailidest.
  • Konfigureerida saab eelmääratletud programme ja veebisaite „programmi käivitamise“ ja „avatud veebisaidi“ funktsioonide jaoks.
 • LDAP
  • Lisatud on krüptitud SSL/TLS-ühenduste tugi.
 • Linux
  • Täielik süsteemiteenuse tugi
  • Sulgemise / taaskäivitamise / seansi väljalogimise mehhanismid on DBus-kõnede kasutamiseks ümber kirjutatud.
 • Windows
  • Kõik järgud põhinevad uuendatud tööriistaketil koos GCC 7.3, Qt 5.9 LTS ja OpenSSL 1.1.

Struktuurimuutused

Osana Linuxi systemd-toe muudatustest on Veyon 4.1-s jaotatud Veyon Service’i komponent kaheks eraldi komponendiks. Veyoni teenus ei sisalda enam tegelikke funktsioone arvutile juurdepääsu pakkumiseks. Need funktsioonid on teisaldatud uude Veyon Serveri komponenti, mis töötab kasutaja sessioonides iseseisva protsessina. Veyoni teenus jälgib nüüd ainult kasutaja seansse arvutis ja käivitab nende seansside jooksul Veyon Serveri eksemplarid.

Pistikprogramm „LocalData“ on jagatud pistikprogrammideks „BuiltinDirectory“ ja „SystemUserGroups“. See võimaldab juurdepääsu kontrollimiseks kasutada erinevaid andmeallikaid, nt. arvutid LDAP-kataloogist koos kohalike kasutajagruppidega. Pärast täiendamist peate veenduma, et sobiv võrguobjektide kataloog ja juurdepääsu kontrollimise kasutajarühmade taustaprogramm on valitud vastavalt soovile.

Konfiguratsioonimuutused

Järgmisi konfiguratsioonivõtmeid on versioonis Veyon 4.1 muudetud:

ExternalVncServer/Password

Veyon 4.0-s sisaldas see võti välise VNC-serveri krüptimata parooli. Alates Veyon 4.1-st on see parool alati krüptitud. Konfiguratsiooni versioonile 4.1 täiendamisel krüpteeritakse see automaatselt. Parooli pole võimalik käsitsi krüptida. 4.0-le üleminekul tuleb parool uuesti selgesõnaliselt seada.

LDAP/BindPassword

Veyon 4.0-s sisaldas see võti krüptimata LDAP-sidumisparooli. Alates Veyon 4.1-st on see parool alati krüptitud. Konfiguratsiooni versioonile 4.1 täiendamisel krüpteeritakse see automaatselt. Parooli pole võimalik käsitsi krüptida. 4.0-le üleminekul tuleb parool uuesti selgesõnaliselt seada.

LDAP/UsersFilter, LDAP/UserGroupsFilter, LDAP/ComputersFilter, LDAP/ComputerGroupsFilter, LDAP/ComputerContainersFilter

Veyon 4.0 kasutas LDAP-filtrite jaoks mittestandardset süntaksit. See on fikseeritud Veyon 4.1-s, kus kõik filtri avaldised tuleb panna sulgudesse. Avaldisi kohandatakse automaatselt, kui uuendate konfiguratsiooni versioonile 4.1.

BuiltinDirectory/NetworkObjects

Veyon 4.0-s pakkus sisseehitatud võrguobjektide kataloogi teine pistikprogramm. Alates Veyon 4.1-st salvestatakse asukohad ja arvutid jaotise „LocalData/NetworkObjects” asemel kausta „BuiltinDirectory/NetworkObjects”.

Veyon 4.0

Veyon 4.0 oli iTALCi järeltulija Veyon 4 esimene väljalaske seeria. Sellel on modulaarne arhitektuur, ümber kirjutatud Master-rakendus ja LDAP/AD-tugi. Alates 2018. aasta detsembrist on Veyon 4.0.x seeria märgitud kasutusea lõpuni ja seda ei saa enam värskendada.